15. sep 2021 Distribution

Lær at beregne den korrekte ledningsdimension

Vi starter fra bunden, så du får styr på alt fra begreber til beregninger. 

Er du klædt på til at vælge den korrekte stikledningsdimension, og kan du korrigere for lavenergibyggeri? Ellers kan du komme med på kursus og blive klogere på emnet.

Kurset ’Dimensionering af ledninger’ afholdes:

Dato: 13. oktober 2021
Tid: 09.15 – 16.00 (Morgenmad fra kl. 8.45)
Sted: Fjernvarmens Hus, Kolding

Kurset er en blanding af gennemgang teori og praktiske øvelser.

Læs mere om kurset og se det fulde program

Få styr på grundlæggende viden
På kurset ’Dimensionering af ledninger - trin I’ starter du helt fra bunden. Kurset har fokus på begreber og beregninger, og når kurset er gennemført, er du i stand til at vælge den helt korrekte stikledningsdimension. 

Du får også et indblik i opdatering af samtidighedsbegrebet og formlerne i forhold til Varme Ståbi. På kurset gennemgås bl.a. nomogram, katalogdimensionering og dimensionering efter Varme Ståbi.

Når du har deltaget i dette kursus, er du klar til trin II, som er for medarbejdere, der gerne vil have en større forståelse for ledningsdimensionering, og som selv ønsker at dimensionere mindre ledningsprojekter.

Er kurset noget for dig?

Kurset er for dig, der beskæftiger dig med anlæg og vedligeholdelse af fjernvarmeledninger. Hvis du allerede har kendskab til begreber som enhederne MW, GJ, MWh, effektbehov, varmebehov, graddage samt samtidighedsbegrebet – anbefaler vi, at du tilmelder dig trin II-kurset