14. sep 2021 Fagligt

Digitalisering kan effektivisere fjernvarmen

Fjernvarmeselskaberne kan optimere driften væsentligt med de data, som de henter via øget digitalisering. Få inspiration på temadag i Fjernvarmens Hus den 27. september. 

Fjernaflæste digitale målere er ikke kun til årsafregning af kunderne. Fjernvarmeselskaberne får nemlig også adgang til data, der giver store muligheder for bl.a. driftsoptimering. Derfor bør alle fjernvarmeselskaber have en strategi for digitalisering af både deres administration og af deres tekniske drift.

Det er en del af grundlaget for den temadag – ”Temadag om fjernvarmens digitalisering” – der bliver afviklet i Fjernvarmens Hus i Kolding mandag den 27. september.

- Vi ved, at der allerede er mange af vores medlemmer, der arbejder målrettet og strategisk med digitalisering, men vi skal have endnu flere af fjernvarmeselskaberne med, fordi det giver store fordele for ikke bare selskaberne, men i høj grad også for fjernvarmekunderne, siger udviklingschef i Dansk Fjernvarme, Kim Behnke.

Helt overordnet er der to store fordele ved en øget digitalisering for fjernvarmeselskaberne. Kim Behnke peger på, at det sikrer kunderne effektiv fjernvarme med høj forsyningssikkerhed, ligesom det også er en god vej til at sikre økonomisk optimering af fjernvarmeproduktionen for selskaberne.

- Samtidig er digitalisering af hele forsyningssektoren – herunder også fjernvarmen – en del af et snarligt udspil om øget digitalisering, som regeringen kommer med. Så alt i alt giver det god mening for vores medlemmer at komme med på digitaliseringsbølgen, siger Kim Behnke.

Temadagen byder på mange oplæg, hvor deltagerne kan blive klogere på andre selskabers erfaringer, men desværre byder øget digitalisering også på et faremoment – nemlig cyberkriminalitet. Derfor vil deltagerne på temadagen også blive klogere på, hvordan værkerne sikrer deres digitale systemer til drift og administration bedst muligt mod cyberangreb.

Du kan læse mere om temadagen her, hvor det også er muligt at melde sig til.