26. aug 2021 Lokalt

Nyt medlem: Heliac kaster lys over Dansk Fjernvarme

Solfangerproducenten Heliac har meldt sig ind i Dansk Fjernvarme som associeret medlem. Virksomheden ønsker at deltage aktivt i den grønne omstilling af varmeproduktionen.

Mens solen hen over sommeren leverede en stor del af fjernvarmen rundt om i landet, fik Dansk Fjernvarme et nyt associeret medlem; solfangerproducenten Heliac.

Årsagen til medlemsskabet skal findes i virksomhedens ønske om et nært samarbejde med varmesektoren omkring den grønne omstilling.

- Vi har et ønske om at deltage aktivt i transformationen af varmeproduktion til grønne løsninger. Derudover ser vi frem til at deltage i solvarmegruppen og blive klogere på de erfaringer, der er gjort på området oplyser Henrik Pranov, administrerende direktør i Heliac.

- Det bør være åbenlyst, at der er behov for en grøn omstilling nu, og fjernvarmen er en meget vigtig brik i løsningen, lyder det fra direktøren.

Heliac er grundlagt i 2014 og producerer solfangere, der omdanner solens varme til højtemperatur varme, som derefter kan leveret til fjernvarmeselskaber og produktionsvirksomheder.

Hos Dansk Fjernvarme glæder direktør Kim Mortensen sig over det nye medlem.

- Det er dejligt, at vi kan samle industri, producenter og distributører om ét fælles mål: Den grønne omstilling af vores varmeforsyning. Det er der brug for, hvis vi skal nå vores ambitiøse målsætning om en CO2-neutral varmeforsyning i 2030, siger Kim Mortensen.

Dansk Fjernvarme repræsenterer i forvejen alle landets fjernvarmeselskaber. I dag produceres fjernvarmen på 66 procent vedvarende energi, og forventningen er at nå hel grøn produceret fjernvarme i 2030.