26. aug 2021 Landsmøde

Centrum for det grønne Danmark

Det grønne Danmark er temaet for Dansk Fjernvarmes 62. Landsmøde i oktober, fordi fjernvarmen bliver helt afgørende , hvis vi skal lykkes med at skabe et CO2 neutralt og bæredygtigt samfund

Klimaloven fra juni 2020 har gjort det tydeligt, at fjernvarmeselskaberne kan spille en helt afgørende rolle for at få den grønne omstilling i hus. Det har Dansk Fjernvarme udnyttet på mange måder i tiden fra sommeren sidste år.

Der er fx taget initiativ til Grøn Varme Alliance, der i samarbejde med medlemmerne har synliggjort fjernvarmen og dens rolle i det samlede energisystem; der er slidt gulve på Christiansborg og i ministerierne for at få fjernvarmen positioneret til en elektrificeret og grøn fremtid, og vi har i fællesskab gennemført en GRØN VARME kampagne for at synliggøre fjernvarmens fordele overfor forbrugere og politikere.

Det smitter nu også af på Landsmøde 2021 med temaet ”Centrum for det grønne Danmark”. Et tema der som en grøn tråd fletter sig ind i de mange indlæg og debatter, der er forberedt for deltagerne på fjernvarmebranchens årlige møde i Aalborg Kongres & Kultur Center den 28. og 29. oktober i år.

- Vi er ikke bare en del af løsningen for den grønne omstilling – hvis Danmark skal lykkes med den grønne omstilling, så skal fjernvarmeselskaberne være med i maskinrummet. Derfor har vi bl.a. understreget behovet for, at politikerne skaber de nødvendige rammevilkår for fjernvarmeselskaberne, og så er det naturligt, at det nu er et centralt omdrejningspunkt for Landsmøde 2021, siger direktør i Dansk Fjernvarme, Kim Mortensen.

Energispild skal blive til varme
Han mener, at fjernvarmeselskaberne i fremtiden både kan og skal være den del af den energimæssige infrastruktur, der gør, at sektorintegrationen overhovedet kan lade sig gøre. Her tænker han bl.a. på fremtidsvisionerne om eksempelvis PtX og CCS, hvor de enorme mængder energispild fra produktionen kan omsættes til boligopvarmning.

- Opvarmning af boliger og bygninger står i dag for 40 procent af det samlede danske energiforbrug, og eftersom fjernvarme dækker to-tredjedele af opvarmningen, så er vi helt centrale for, at Danmark kan komme i mål med de ambitiøse reduktionsmålsætninger, der er besluttet og politisk opbakning til, forklarer Kim Mortensen.

Han peger på, at fjernvarmeselskaberne kan holde hånden under den markante elektrificering, som både energibranchen, forskerne og politikerne taler så meget om.

- Det kan vi, fordi har noget helt unikt at byde på: Nemlig evnen til at balancere elnettet og lagre den vedvarende energi, når der ikke lige er brug for den. Det kan kun vi i fjernvarmen gøre, men vi skal sikre os, at budskabet kommer frem til beslutningstagerne, slår han fast.

Rammerne skal på plads
Samtidig understreger han vigtigheden af, at de politisk fastsatte rammevilkår skal være på plads for fjernvarmeselskaberne. Det er vigtigt at vi som sektor ikke bliver kvalt i en omfattende bureaukratisk økonomisk regulering, men at vi i stedet får sikre rammebetingelser der tillader selskaberne til at gå ind i den grønne omstilling med sikkerhed for, at investeringerne kan betale sig.

- Vi kan løse det her for de øvrige sektorer, men det må ikke ske på bekostning af vores konkurrencedygtighed. Når vi kan tilbyde lagring, fleksibilitet og balancering, så skal vi have vished for, at vi bliver kompenseret for det, så regningen – om jeg så må sige – ikke havner hos os og vores varmeforbrugere, siger Kim Mortensen.

Endelig peger direktøren for Dansk Fjernvarme også på, at det samfundsmæssigt giver god mening, at det bliver fjernvarmeselskaberne, der bliver den centrale krumtap i den fremtidige energiforsyningsstruktur.

Fjernvarmeselskaberne har ikke ens ejerstruktur, men ejerskabet er demokratisk, og i mine øjne er det afgørende, at varmeforsyningen forbliver på alles hænder – at det er fællesskabet, der ejer og håndterer varmeforsyningen. Det skal vi gøre alt for at holde fast i, slutter Kim Mortensen.