04. aug 2021 Kurser & arrangementer

Hvordan bliver spids- og reservelast fossilfri?

Et initiativ til udfasning af kul, olie og naturgas kan ende med en drejebog om fossilfri spids- og reservelast i fjernvarmen. Det er emnet på temadag den 24. august.

Energistyrelsen arbejder med at et initiativ til udfasning af kul, olie og naturgas kunne være udarbejdelsen af en drejebog om fossilfri spids- og reservelast i fjernvarmen. 

På temadagen vil deltagerne kunne få indflydelse på, hvilke emner en drejebog om fossilfri spids- og reservelast, især skal behandle, og blive præsenteret for konkrete cases fra selskaber, der allerede har arbejdet med fossilfrie spidslastløsninger.

Temadagen er for fjernvarmeselskaber, rådgivere og leverandører, der står med udfordringer eller ønsker mere viden om omstilling til en fossilfri spids- og reservelast i varmeproduktionen. Temadagen afholdes d. 24. august hos Dansk Fjernvarme i Kolding.

Baggrunden for temadagen er at partierne bag Klimaaftalen 2020 for energi og industri mv. har besluttet at igangsætte en række initiativer, der skal anskueliggøre en fossilfri fjernvarmesektor.

Du kan læse mere om temadagen her.

Klimaaftalen

Med klimaaftalen tages der samlet set et markant skridt på vejen mod Danmarks klimamål om at reducere drivhusgasudledningerne i 2030 med 70 procent i forhold til 1990 samt om at opnå klimaneutralitet i senest 2050.Fjernvarmen vil spille en væsentlig rolle i fremtidens forsyningssektor, hvor øget sektorkobling mellem fjernvarme og andre sektorer bliver drivende for den grønne omstilling. 

Partierne bag klimaaftalen igangsætter en række initiativer, der skal anskueliggøre en fossilfri fjernvarmesektor og sikre, at reguleringen følger med den teknologiske udvikling i sektoren.Samt belyse konsekvenserne ved et eventuelt forbud mod olie og naturgas til fjernvarmeproduktion fra 2030, herunder konsekvenserne for forsyningssikkerhed og priser.