08. jul 2021 Lokalt

ARGO er nyt medlem hos Dansk Fjernvarme

Affaldsselskabet ARGO har meldt sig ind i Dansk Fjernvarme. Det er samlingen af de store el- og varmeproducenter hos Dansk Fjernvarme, der er årsag til indmeldelsen, der glæder direktør i Dansk Fjernvarme, Kim Mortensen.

ARGO producerer omkring 3.000 TJ fjernvarme årligt. I år oprettede Dansk Fjernvarme det nye Producentforum for store varmeproducenter, hvor kriteriet for medlemskab er en varmeproduktion på cirka 1.000 TJ.

- Og det synes oplagt for ARGO at blive en del af det, fortæller direktør i ARGO, Trine Lindegaard Holmberg.

Derudover skal medlemskabet hos Dansk Fjernvarme ses som supplement til medlemskabet af Dansk Affaldsforening.

- Vi lægger især vægt på, at interessevaretagelsen på affaldsenergiområdet vil ske i et samarbejde mellem de to foreninger, siger direktøren, der understreger, at samarbejdet med Dansk Fjernvarme skal løfte indtil flere udfordringer:

- Set ud fra ARGOs synspunkt er den grønne omstilling af energisektoren, fjernvarmens fremtid og strategi for fangst, lagring og udnyttelse af CO2 meget vigtige udfordringer for energisektoren.

ARGO råder over to topmoderne kraftvarmeværker, som både producerer fjernvarme og el. Det ene værk er Energitårnet, hvor ovnlinje 6 er taget i drift i 2013, mens ovnlinje 5 er etableret i 1999. Kraftvarmeværket omsætter årligt cirka 370.000 ton affald til el og fjernvarme. El leveres til el-distributionsnettet og sælges på markedsvilkår i konkurrence med øvrige producenter. Fjernvarmen afsættes til transmissionsselskabet VEKS, hvis net strækker sig fra Roskilde til København og langs Køge Bugt til Køge.

Hos Dansk Fjernvarme er man glad for at byde det nye medlem velkommen ”i varmen”.

- Jeg er meget glad for, at ARGO som stor varmeproducent vil med os på rejsen i den grønne omstilling af fjernvarmesektoren. Vi har i Dansk Fjernvarme samlet de store el- og varmeproducenter, så vi har det bedst tænkelige udgangspunkt til at sikre rammerne for den grønne omstilling. Med opbakningen fra ARGO står vi nu betydeligt stærkere i det arbejde, siger Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme.