07. jul 2021 Fagligt

Ny vejledning imødekommer Dansk Fjernvarme

Energistyrelsen har offentliggjort ny vejledning for projektbekendtgørelsen – styrelsen har imødekommet Dansk Fjernvarme ved ikke at gøre kommercielle aktører høringsberettigede. 

En række brancheorganisationer har ønsket at blive høringspart, når kommunerne fremover sender konverteringsprojekter i høring. Det protesterede Dansk Fjernvarme over i sit høringssvar fra den 11. juni, og nu har Energistyrelsen imødekommet ønsket, fremgår det af den nye vejledning for projektbekendtgørelsen, som styrelsen netop har offentliggjort.

Den nye vejledning fastslår således, at kommunerne alene beslutter, hvem der -  udover de direkte berørte parter – skal høres i forbindelse med konverteringsprojekter. Det bliver pointeret, at kommunerne kan underrette andre og bredere ”end kredsen af berørte parter efter forvaltningsloven, hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at det er hensigtsmæssigt for sagsoplysningen af et projektforslag”.

I det oprindelige udkast til vejledning fra Energistyrelsen blev det direkte anbefalet, at f.eks. ”interesseorganisationerne Varmepumpeindustrien og Tekniq høres som berørt part om projektforslaget”. Det indgår således ikke længere i den endelige vejledning.

- Vi har i vores høringssvar gjort det klart, at forslaget til vejledning fra Energistyrelsen netop omkring punktet om høringsberettigelse var i strid med forvaltningsretten. Det har Energistyrelsen lyttet til, så de ikke længere anbefaler at inddrage Varmepumpeindustrien og Tekniq, men alene skriver, at kommunerne har mulighed for at gøre det, siger Anders Jespersen, der er økonomisk konsulent i Dansk Fjernvarme.

Kan ikke klage over afgørelse
Derudover fremgår det også af vejledningen, at en udvidelse af høringskredsen ikke medfører, at den bredere kreds får en retlig status på linje med de parter, der skal høres i forhold til forvaltningslovens rammer.

Det betyder, at andre parter ganske vist kan give deres holdninger til kende, men at de ikke er ”klageberettigede efter projektbekendtgørelsens § 21”.

- De fleste fjernvarmeselskaber, der tidligere har arbejdet med konverteringsprojekter kender kun alt for godt til, at projekterne selv efter en godkendelse i kommunen kan blive anket til Energiklagenævnet, så processen bliver trukket ud over mange år, fortæller Anders Jespersen og uddyber:

- Det kan stadig ske med den nye vejledning til projektbekendtgørelsen, men det er kun klageberettigede, der kan gøre det – det gælder således ikke for fx Varmepumpeindustrien og Tekniq. Dermed har Dansk Fjernvarme fået medhold i, at omstillingen fra fossil boligopvarmning skal ske uden skelen til kommercielle ønsker, men alene basere sig på, at det skal være til gavn for samfundets grønne omstilling, forklarer Anders Jespersen.

Han påpeger også, at det ville have været meget kaotisk for kommunerne, hvis interesseorganisationer og leverandører med rene kommercielle interesser skulle høres i forbindelse med projektforslagene.

Ny projektbekendtgørelse
Udgangspunktet for den nye vejledning er, at projektbekendtgørelsen blev ændret i 2020. Ændringen medfører blandt andet, at kommunerne – som har ansvaret for varmeplanlægningen – fremadrettet kan vælge at se bort fra fossile brændsler i de projektforslag, de skal tage stilling til.

Det har ført til, at statens gasselskab, Evida, i forhold til tidligere er mindre kritisk over for fjernvarmeselskabernes projektforslag. Evida har da også i forbindelse med høringen af vejledningen kort angivet, at de ingen bemærkninger har til den nye vejledning.

Omvendt har ændringen af projektbekendtgørelsen i 2020 ført til, at andre interesseorganisationer i langt højere grad begynder at interessere sig for fjernvarmeselskabernes projektforslag og rammerne omkring projektbekendtgørelsen, fordi de ser mulighed for, at konverteringerne kan klares med individuelle varmepumper.

Intelligent Energi
Det er blandt andet baggrunden for, at fx interesseorganisationen Intelligent Energi i sit høringssvar argumenterer for, at kommunerne skal pålægges at udvide høringerne til også at omfatte kommercielle aktører. Intelligent Energi har omkring 70 medlemmer, og medlemmerne er associerede medlemmer af Dansk Energi.

”Det er iEnergi’s erfaring, at kommuner desværre ikke indhenter den nødvendige ekspertise og ser bort fra input fra leverandører af opvarmningsalternativer til fjernvarme, med henvisning til, at de er kommercielle aktører og ikke eksperter, ” skriver Intelligent Energi i sit høringssvar, hvor de argumenterer for, at fx Varmepumpeindustrien og Tekniq også kan opfattes som eksperter.

Dansk Fjernvarme har været og er opmærksomme på, at bl.a. brancheorganisationer som Varmepumpindustrien og Tekniq forsøger at få fodfæste i forhold til den kommunale varmeplanlægning – som det bl.a. er forsøgt med vejledningen til projektbekendtgørelsen.

- Det er vigtigt for os og vores medlemmer at holde fast i, at kommercielle interesseorganisationer som Varmepumpeindustrien eller Tekniq ikke er høringsberettigede ved konkrete projektforslag i kommunerne. Det er Dansk Fjernvarme lykkedes med, og det er vi tilfredse med, siger Anders Jespersen, der tilføjer, at Dansk Fjernvarme heller ikke er høringspart på kommunale konverteringsprojekter.

Læs også: Dansk Fjernvarme er bekymret over udkast til ny vejledning (11. juni 2021).