06. jul 2021 Fagligt

Fjernvarme bidrager til klimaindsats med digitalisering

Fjernvarmesektoren har øjnene rettet mod klimaneutralitet i 2030, og en af de vigtige veje dertil er via yderligere digitalisering af mange processer i fjernvarmen. 

Digitaliseringen er godt i gang, og endnu flere af Dansk Fjernvarmes medlemmer forventes at gennemføre digitaliseringsprojekter fremover. Og det er godt nyt for klimaet og forbrugerne, der kan se frem til bedre og billigere fjernvarme.

For selv om fx etablering af nye grønne produktionsanlæg og aftaler om at aftage overskudsvarme gavner klimaet, så betyder digitaliseringen af fjernvarmen nemlig, at fjernvarmeselskaberne kan producere mere energieffektivt, hvilket afstedkommer en lang række fordele.

Lige nu har fjernvarmeselskaberne særlig fokus på udrulning af fjernaflæste energimålere, der giver selskaberne adgang til mange nye data. De nye data hjælper fjernvarmeselskaberne til at tilgå ny viden, de ikke havde tidligere.

- Hvis fjernvarmeselskaberne bruger de nye data, får de et bedre indblik i forbruget hos kunderne. Det kan bruges til både at forbedre forbrugeroplevelsen af fjernvarme og samtidig hjælpe fjernvarmeselskaberne til en mere effektiv drift, forklarer Steen Kramer Jensen, der er projektleder for digitalisering i Dansk Fjernvarme.

- Målerdata giver fx mulighed for at sænke både fremløbs- og returtemperaturer, så fjernvarmeselskaberne kan producere mere klimavenligt, og forbrugerne kan spare penge på fjernvarmeregningen.

Stort effektiviseringspotentiale
Steen Kramer Jensen henviser til en analyse fra fjernvarmens tænketank Grøn Energi, DTU og Damvad, der viser, at en udbredt digitalisering af fjernvarmen kan bidrage med så meget som 2,7 procent af Danmarks samlede klimamålsætning for 2030.

Samtidig giver digitaliseringen også rigtig god mening for fjernvarmeselskaberne, fordi den digitaliserede drift kan skabe vigtige effektiviseringer.

- Levetiden på produktionsanlæg kan forlænges, ligesom det bliver lettere at identificere, hvor der eventuelt må være læk i ledningsnet og dårlig isoleringsstand i stikledninger. Igen kommer de digitale indsigter både selskab og forbruger til gavn og glæde, siger Steen Kramer Jensen, der også nævner, at analysen desuden viser, at der er et potentiale for driftsoptimering ved digitalisering og temperatursænkning på godt 1 mia. kroner årligt i Danmark.