24. jun 2021 PULS

Selskaberne skal være klar til konverteringsbølgen

Fjernvarmebranchen skal tænke nyt og mere offensivt i forhold til at få gaskunder konverteret til fjernvarme – det var budskabet på den første debat på PULS 2021. 

Den første debat på PULS 2021 handlede om, hvordan fjernvarmeselskaberne kan omstille sig til den nye konkurrence om gaskunder, der skal over på grøn fjernvarme. Foto: Jesper Voldgaard.

Den traditionelle netværksdag for fjernvarmebranchen, PULS, har siden først på formiddagen været i fuld gang i Fjernvarmens Hus i Kolding. Efter at Dansk Fjernvarme i 2020 var nødsaget til at aflyse arrangementet på grund af corona-epidemien, har knap 200 deltagere i år valgt at deltage på dagen, der byder på oplæg og debatter,

Traditionen tro var det direktør i Dansk Fjernvarme, Kim Mortensen, der bød velkommen og lagde grundstenen for resten af dagen. Han indledte med at sætte fokus på, hvordan fjernvarmeselskaberne kan stå stærkest i den øgede konkurrence om varmekunderne.

- Det, som politikerne beder os om - at vi skal være grønnere - det sker hver dag, og det skal vi blive ved med. Og det skal vi, fordi det, der sker lige nu, er det, der kommer til at definere fjernvarmesektoren frem mod 2030 og 2050, lød det bl.a. fra Kim Mortensen, der slog fast, at fjernvarmen er en helt central spiller i det energisystem og den fremtid, vi kigger ind i.

Mentalitetsændring
Den første medlemsdebat handlede om den grønne omstilling, og hvordan fjernvarmeselskaberne rundt om i Danmark kan bidrage til at komme i mål med de ambitiøse politiske målsætninger omkring den grønne omstilling – ikke mindst med konvertering af gaskunder til fjernvarme.

Direktør i Skive Fjernvarme, Tage Meltofte, pegede på, at det kræver en mentalitetsændring på bestyrelsesniveau.

- Bestyrelsen skal gøre sig klart, at det koster penge at få nye kunder, sagde han og nævnte, at fjernvarmeselskaberne fx er nødt til at lave langt mere opsøgende salgsarbejde i fremtiden.

- Det er nyt, for det er der mange, der formentlig ikke har været med til tidligere, og så skal der større synlighed i området og kommunikation til. Det positive er, at når man først har fanget kunderne ind med de gode argumenter for fjernvarme, så sælger det sig selv.

Mere samarbejde er en nødvendighed
Greve Fjernvarme har – som direktør Line Carlsen sagde det – levet et stille liv med fokus på sikker drift og lave priser. Det skal de fortsat have fokus på, men som leder af et mindre selskab talte hun for, at de mindre fjernvarmeselskaber er nødt til at tænke i endnu tættere samarbejde for at kunne klare den ønskede tilgang af nye kunder.

-Vi skal øge samarbejdet, hvor det giver mening. Det er nødvendigt, for vi kan ikke sidde fire mand et sted og fire mand et andet sted, hvis vi skal have så mange nye kunder, som der er lagt op til. Det er ikke holdbart, sagde hun med henvisning til, at Greve har mere end 10.000 potentielle nye gaskunder.