24. jun 2021 PULS

Klimalederskabet er hos kommunerne

Næstformand i KL for Udvalget for Miljø og Forsyning, Kenneth Muus, slog på PULS 2021 til lyd for, at der er en meget klar klimaftale fra 2020, og at fjernvarmen spiller en central rolle for at indfri målsætningerne.

Kenneth Muus slog fast, at kommunerne har det lokale klimalederskab, og kommunerne ser fjernvarmeselskaberne som stærke partner til at opfylde målene for den grønne omstilling. Foto: Jesper Voldgaard.

- Det lokale klimalederskab sker ude i kommunerne.

Kenneth Muus, borgmester i Nyborg Kommunen og næstformand for Udvalget for Miljø og Forsyning under KL, var meget klar i sin indledning, da han talte på PULS 2021 torsdag ved Fjernvarmens Hus.

Han henviste til den politiske klimaaftale fra juni 2020, der i hans øjne stiller meget klare målsætninger for alle dele af samfundet, og han understregede, at KL er meget optaget af, kommunernes deltagelse i at indfri målsætningerne bliver fastholdt.

Det skal og kan det, mener Kenneth Muus, blandt andet med deltagelse af fjernvarmeselskaberne.

- Vi ser fjernvarmeudbygning som centralt og strategisk vigtigt, og der er ingen tvivl om, at fjernvarme er en væsentlig del af energiplanlægningen lokalt, slog han fast og tilføjede:

- Det er KL’s klare holdning, at vi gerne vil have et konstruktivt samarbejde med fjernvarmeselskaberne.

Omstilling er nødvendig
Samtidig efterlyste han, at der skal sammenhæng mellem de politiske mål og de rammer, som fx fjernvarmeselskaberne skal arbejde under. Ikke mindst hvis tempoet i den grønne omstillilng – som det bliver ønsket fra Christiansborg – skal overholdes.

Samtidig erkendte han dog, at der er brug for en omformning af energiforsyningen.

- Vi har i mange år fokuseret på at effektivisere driften, mens vi i kommunerne meget naturligt har haft fokus på forsyningssikkerheden. Det vil vi fortsat have, og vi kan i kommunerne medvirke til at fremme omstillingen, fordi vi har et omfattende ejerskab.

Samtidig benyttede han taletiden til at opfordre fjernvarmeselskaberne til at støtte op om DK2020-initiativet, hvor kommunerne skal udarbejde klimahandlingsplaner – bl.a. med inddragelse af de lokale fjernvarmeselskaber.

Det er allerede sket i de første 20 kommuner, der har udarbejdet klimahandlingsplaner, men det er vigtigt, at fjernvarmeselskaber aktivt går ind i arbejdet i de resterende kommuner, lød opfordringen fra Kenneth Muus.