23. jun 2021 Lokalt

Ringkøbing nærmer sig 100 procent grøn fjernvarme

En stadigt større del af den varme, borgerne i Ringkøbing-Skjern Kommune får fra fjernvarmeværkerne, kommer fra vedvarende energi. 

Hvide Sande Fjernvarme har bl.a. investeret i lokale vindmøller, der bidrager til at gøre fjernvarmen i byen grøn - og sammen med de øvrige fjernvarmeselskaber er de godt på vej til at sikre 100 procent grøn fjernvarme i Ringkøbing Kommune. Foto: Jesper Voldgaard.

Ringkøbing-Skern Kommune har sat som målsætning, at man senest i 2030 skal have grøn varme til alle. Allerede nu er man godt på vej med et nå målet, lyder det i en pressemeddelelse fra kommunen, der kan konstatere, at man i 2020 nåede op på en grøn dækning svarende til 77,4 procent af fjernvarmen.

Andelen fremgår af det energiregnskab, som kommunens planafdeling hvert år udarbejder. Regnskabet for 2020 viser, at tendensen går i en grøn retning på kommunens fjernvarmeværker.

- Med 77,4 procent er andelen af vedvarende energi, den såkaldte VE-andel, øget væsentligt i 2020 i forhold til tidligere år, siger Børge Outzen Schmith, planlægger i Plan og Vejanlæg. Han peger på, at den tilsvarende VE-andel i 2019 udgjorde 66,2 procent.

Kommunens Teknik- og Miljøudvalg blev orienteret om energiregnskabet på et møde i denne uge, og her angiver man to forklaringer på, at den samlede VE-andel på fjernvarmeværkerne er øget væsentligt i 2020 i forhold til tidligere:

"Det skyldes primært den øgede anvendelse af elkedler og varmepumper, men også øget anvendelse af overskudsvarme." står der i rapporten.

Formand for Teknik- og Miljøudvalget John G. Christensen glæder sig over fremgangen og peger på, at cirka 55 procent af boligerne i Ringkøbing-Skjern Kommune får deres varme fra et fjernvarmeværk. Derfor bidrager de grønnere fjernvarmeværker også betydeligt til kommunens samlede vision om at blive 100 procent fossilfri allerede i 2030.

Danskerne foretrække fjernvarme
Chefkonsulent i Dansk Fjernvarme, Nicolai Kipp, deler glæden med Ringkøbing-Skjern Kommune over deres fremskridt i retning af grønnere fjernvarme. Han bemærker, at et af kommunens værker, Hvide Sande Fjernvarme, i 2020 fik Fjernvarmeprisen netop for deres arbejde med at nedbringe CO-2 belastningen af klimaet.

- Den grønne fjernvarmebølge har fået momentum over hele landet, hvor ikke bare værkerne i Ringkøbing Kommune, men i mange andre kommuner omstiller til produktion af grøn varme. Der er ingen tvivl om, at fjernvarmen bliver en vigtig drivkraft i den grønne omstilling, fordi fjernvarmen klart er danskernes foretrukne varmelevering til deres husstande, fordi det giver masser af komfort, siger Nicolai Kipp.

Ringkøbing Fjernvarme halter efter
I statusrapporten ligger Hemmet Fjernvarme på en klar 1. plads med 100 pct. vedvarende energi i fjernvarmeværket i 2020 skarpt efterfulgt af fem andre fjernvarmeværker, der alle leverer varmt vand og varme i borgernes radiatorer baseret på minimum 90 procent vedvarende energikilder.

I bunden af listen befinder Ringkøbing Fjernvarme sig med 42.4 procent vedvarende energi. En god del af årsagen til det skal findes i Ringkøbing Fjernvarmes gamle central i midtbyen, der indtil sidste år har været nødt til at køre på naturgas i spidsbelastningsperioder for at dække efterspørgslen, ligesom man har truffet en principbeslutning om ikke at klare omstillingen ved at bruge biomasse.

På Rindum Værket er varmepumpeanlægget nu omstillet til ren el-drift, og Ringkøbing Fjernvarme vil derfor allerede i opgørelsen over VE-andel fra 2021 vise meget grønnere tal i energiregnskabet.

- Vi bevæger os allerede nu opad mod 60 procent, og når vi om 3-4 år står med et helt nye værk, der stort set vil køre på 100 procent vedvarende energi, er vi så store, at vi vil trække kommunens samlede EV-andel i fjernvarmen op i nærheden af 90 procent, fortæller Jesper Skovhus Andersen, der er direktør for Ringkøbing Fjernvarme.

Ringkøbing Fjernvarme står for godt en fjerdedel - eller knap 27 procent - af den samlede fjernvarmeforsyning i Ringkøbing-Skjern Kommune.