21. jun 2021 Lokalt

Trekantområdet rykker på PtX

Allerede fra april 2022 forventer transmissionsselskabet TVIS at kunne trække overskudsvarme ud af power-to-x anlæg på havnen i Fredericia.

Shell-raffinaderiet i Fredericia bliver en af komponenterne, der skal medvirke til, at flere PtX-projekter havner Trekantområdet, så bl.a. TVIS kan aftage overskudsvarme til fordel for varmekunderne. Foto: Shell

De sidder ikke længe på hænderne i Trekantområdet. I februar gik flere større lokale virksomheder og kommuner ud med en melding om, at de indgik et partnerskab for at bringe PtX-projekter til Trekantområdet, og allerede ved indgangen til juni var sekretariatet for partnerskabet – Triangle Energy Alliance – oprettet.

Nok så vigtigt er de første investeringstunge projekter også præsenteret, og det første af dem – Everfuels første af flere anlæg til brintproduktion på havnen i Fredericia – vil allerede være leveringsdygtig fra midt i 2022 – altså om lidt mere end et år.

TVIS – Trekantsområdets Varmetransmissionsselskab IS – er både en del af det nye partnerskab og en af de aktører, der skal bidrage til det førnævnte projekt, som aftager af den overskudsvarme, der kommer fra elektrolysen i forbindelse med produktionen af brint.

- Planen er, at TVIS får den første overskudsvarme allerede fra den 1. april 2022, siger direktør Jørgen Nielsen, TVIS, og nævner, at det formentlig kommer til at dreje sig om en varmeeffekt på et par MW i første omgang.

Anlægget er dimensioneret til 20 MW elektrolyse men der er planer om at øge det til 300 MW, så aftaget af overskudsvarme kan blive væsentligt større senere hen.

- Hvis jeg skal skære helt ind til benet, så handler vores deltagelse i PtX-projekterne i Trekantområdet selvfølgelig om, at vi skal sikre ikke bare billig varme, men at vi på den lange bane forhåbentlig kan gå hele vejen og blive brændselsfrie, så vi kommer i mål med vores behov alene på ren overskudsvarme, forklarer Jørgen Nielsen om incitamentet for at gå med i partnerskabet som helhed og for at fokusere på PtX som leverandør af varme.

Infrastrukturen er næsten på plads
Jørgen Nielsen og de øvrige aktører i partnerskabet ser Trekantområdet som et helt naturligt sted at etablere og udvikle PtX-produktion i Danmark. Han nævner, at området allerede har rigtig mange af de nødvendige elementer på plads.

Det drejer sig om el-infrastrukturen, et raffinaderi og så det faktum, at Trekantområdet er centrum for tung transport i Danmark. Som han siger, så kan man nemt og hurtigt nå stort set resten af landet. Dertil kommer også en god havneinfrastruktur, så også ud- og indskibning kan lade sig gøre.

- Så selv om der selvfølgelig vil skulle investeres yderligere, så er der allerede taget rigtig mange af de investeringer, der skal tages i forhold til, at power-to-x kan blive en succes, slår Jørgen Nielsen fast.

Han nævner også, at Trekantområdet i den brintstrategi, som EU arbejder efter, er udpeget som et potentielt samlingspunkt for brintproduktion. Noget som også TVIS kan bidrage til at omsætte til en succes, forklarer han.

- TVIS fordeler varmen til fire byer og deres varmeselskaber, og vi har dermed et stort transmissionsnet, der for alvor kan aftage store mængder varme. Det giver også en fordel for brintproducenterne, fordi det kan give dem en indtægtskilde frem for omkostninger til afkøling af deres elektrolyseproces.

EU-midler skal medfinansiere
Netop EU bliver formentlig også en del af omdrejningspunktet i medfinansieringen for i hvert fald nogle af projekterne. EU har tidligere vedtaget og afsat milliarder af Euro til den såkaldte Genopretningsfond, der bl.a. skal fremme investeringer i grøn omstilling.

Den danske regering har for ganske nylig sendt sin plan for brug af midler fra Genopretningsfond til EU. Den samlede støtte til Danmark forventes ifølge Finansministeriet at lande på 11,6 milliarder kroner, og regeringen lægger op til, at 60 procent af de midler skal bruges på klimatiltag.

Nogle af de midler vil Triangle Energy Alliance og partnerne forsøge at hente til Trekantområdet, og Jørgen Nielsen mener, at Trekantområdet har en fordel, fordi området allerede er gearet til PtX-produktion; dels allerede er langt med nogle af sine projekter.

- Midlerne fra Genopretningsfonden skal bruges indenfor en kort årrække. Det betyder, at Everfuel og vi andre fx i forhold til det første PtX-projekt laver en kort analyse-proces for at komme frem til, om der kan laves en egentlig projektansøgning til EU-midlerne, fortæller Jørgen Nielsen. 

Denne artikel har været bragt i mini-magasinet om PtX og fjernvarme. Du kan downloade magasinet i PDF-format fra højre spalte på denne side.