17. jun 2021 Politisk

Dansk Fjernvarme diskuterede klimaløsninger på Folkemødet

Dansk Fjernvarme er tilstede på Folkemødet på Bornholm, der er tilbage efter et års coronapause.

Grøn Varme Alliance inviterede torsdag morgen til debat på Verdensmålscenen, med deltagelse af Dansk Fjernvarmes direktør, Kim Mortensen, Enhedslistens klimaordfører, Peder Hvelplund, og direktør i KL, Laila Kildesgaard.

Med udgangspunkt i verdensmålene diskuterede de, hvordan energiselskaber, beslutningstagere og kommuner i fællesskab får knækket hockeystaven, og lavet løsninger, der også på kortere sigt kan bane vejen for at opnå klimamålene for både 2025 og 2030.

Det blev til en livlig og emnerig diskussion, hvor brugen af biomasse, reduktion af affaldsforbrændingskapaciteten i kommunerne, energiplanlægning og omstillingen af fjernvarmesektoren var blandt temaerne.

Mellem de tre debattører herskede der stor enighed om særligt én ting: Fjernvarme er en kollektiv løsning på et fælles problem, og sektoren står derfor centralt i bestræbelserne på at nå klimamålene.

Særligt nu, hvor nye teknologier og løsninger skal indpasses i energisystemet, kommer fjernvarmen endnu mere til sin ret, lød det fra Kim Mortensen.

-  Vi bevæger os som energisystem mod en ny tid, hvor vindmøllestrøm skal veksles til nye energiformer, eksempelvis til brint. Og her kommer der til at være overskudsvarmeproduktion, der kan bruges i fjernvarmen. Det vil være en del af vejen til at udfase de sidste fossile brændsler. CO2-udslippet i fjernvarmen er væk i 2030, mens fjernvarmen også hjælper andre sektorer med at blive CO2-neutrale.

- Her er det er dog nødvendigt, at der fortsat bliver bakket op om vores kollektive fjernvarmesystem, og det ikke bliver fremmet, at alle får en individuel varmepumpe, bemærkede Kim Mortensen.

Det blev mødt med enighed fra Laila Kildesgaard, der slog et slag for kommunernes centrale rolle i den grønne omstilling og deres evne til at lave god energiplanlægning.

Den melding kunne Peder Hvelplund også tilslutte sig.

- Kollektiv energiforsyning skal give os det klimaneutrale samfund senest i 2050. Der ser jeg kommunerne og fjernvarmeselskaberne som helt centrale, lød det fra Peder Hvelplund.