17. jun 2021 Politisk

Dan Jørgensen: Regeringen vil fremme sektorkobling mellem fjernvarme og PtX

I et interview med Dansk Fjernvarme åbner klimaminister Dan Jørgensen op for tankerne bag regeringens kommende Power-to-X-strategi. Han ønsker at fremme udnyttelsen af overskudsvarme fra PtX-anlæg til fjernvarme.

- Der er i Danmark en unik mulighed for at udnytte overskudsvarmen fra fremtidens PtX-systemer, fordi vores mange fjernvarmeselskaber er jævnt fordelt over landet, siger minister for Energi-, Klima- og Forsyning, Dan Jørgensen. Foto: Jesper Voldgaard.

Når regeringen til efteråret efter planen lancerer sin meget imødesete nationale Power-to-X-strategi, kommer den højest sandsynligt til at indeholde en plan for, hvordan man kan fremme mulighederne for at udnytte overskudsvarmen. 

Overskudsvarme fra PtX-processer kan sendes ud i fjernvarmenettet til nytte for fjernvarmeselskaberne, forbrugerne og klimaet, og det skal derfor medtænkes i den samlede strategi. 

Det siger han i et interview med Dansk Fjernvarme. 

- Regeringen ønsker i høj grad at fremme udnyttelse af overskudsvarme. I de PtX-projekter vi har kendskab til, ser vi potentiale for udnyttelse af relativt store mængder overskudsvarme. Det skyldes, at projekterne er placeret ved nogle af de større byer, hvor overskudsvarmen kan bidrage til den lokale fjernvarmeforsyning. Regeringen er i gang med at udarbejde en PtX-strategi, som skal belyse både muligheder og evt. barrierer for at udnytte overskudsvarme, fortæller Dan Jørgensen. 

I interviewet fortæller Dan Jørgensen om, hvordan han og regeringen har høje forventninger til PtX-teknologien, som både bidrage til opfyldelsen af Danmarks klimaambitioner og samtidig give et stort løft til dansk erhvervsliv. 

Strategien fra regeringens side er, at Danmark skal være frontløber i udviklingen af PtX, og her ligger vi rigtig godt til, fordi vi har store vindressourcer, et robust energisystem og et innovativt erhvervsliv.

Som et led i stimuleringen af udviklingen vil regeringen derfor også se nærmere på, hvordan fjernvarmesystemet kan udnyttes til at nyttiggøre de store mængder overskudsvarme, som opstår i PtX-processerne på anlæg, der eksempelvis producerer grøn brint til brug i skibs- og flyindustrien.

- Der er i Danmark en unik mulighed for at udnytte overskudsvarmen fra fremtidens PtX-systemer, fordi vores mange fjernvarmeselskaber er jævnt fordelt over landet. Dog kan der også være andre hensyn, såsom nærhed til VE-produktion, som kan gøre det hensigtsmæssigt, at en andel af fremtidens storskala PtX-anlæg placeres uden for de større byer, så vi på den måde kan reducere behovet for investeringer i ny elinfrastruktur. Men ikke desto mindre forventer regeringen, at udnyttelse af overskudsvarme fra PtX kan komme både klimaet og fjernvarmeforbrugerne til gode, siger Dan Jørgensen.

Det og meget mere kan man læse om i publikationen ”PtX og Fjernvarme”, der kan downloades fra højre spalte her på siden.