21. maj 2021 Kurser & arrangementer

Vil du være fortrolig med varmeforsyningsloven?

Deltag på kursus den 21. juni og få helt styr på praksis i varmeforsyningsloven, så er du klar, når I tager de svære beslutninger om driften.

Når der skal tages vigtige beslutninger i varmeselskabet, er det afgørende, at du kender spillereglerne i varmeforsyningsloven. Derfor udbyder Dansk Fjernvarme et kursus, hvor du får helt styr på praksis i varmeforsyningsloven.

Kurset afholdes:

Dato: 21. juni 2021
Tid: 9.15-15.30 (Morgenmad fra 8.45)
Sted: Fjernvarmens Hus, Kolding

Undervisningen vil tage udgangspunkt i praktiske eksempler og konkrete afgørelser fra myndigheder. Derfor vil underviserne opfordre deltagerne til at fremlægge deres konkrete spørgsmål og udfordringer, så det derefter bliver muligt at drøfte løsninger og risici med de øvrige deltagere og underviserne.

Læs mere om kurset og se programmet her.

Kursusindhold
Kurset gennemgår kronologisk – og med udgangspunkt i et varmeværks virkelighed – de faser, som et varmeværk kommer igennem lige fra  planlægning og etablering over drift af varmeværket og frem til udbygning, udvidelse og samarbejder mv.

Derudover lærer du om:

  • Anlægsprojekter og varmeplanlægning
  • Tilslutningsbekendtgørelsen
  • Varmepriser og varmeøkonomi
  • Tilsynsmyndigheder
  • Leveringsbestemmelser og vedtægter
  • Samarbejdsmuligheder og udvikling af virksomheden

Er kurset noget for mig?
Kurset henvender sig til bestyrelsesmedlemmer, driftsledere, mellemledere eller andre, som arbejder med rammerne for varmeværkets aktiviteter. Kurset er velegnet for både nye og erfarne medarbejdere.

Læs mere om kurset og tilmeld dig her.