20. maj 2021 Fagligt

Fjernaflæste energimålere giver adgang til mange nye data

Fjernvarmeselskaberne arbejder med at udnytte de mange nye data, som fjernvarmelæste målere giver adgang til. Der er især fokus på at bruge digitaliseringen til fordel for kunderne. 

Digitaliseringen i fjernvarmebranchen er i fuld gang, og det er især udrulningen af de fjernaflæste energimålere, der driver udviklingen. Målerne giver selskaberne adgang til mange nye data, og de får dermed mulighed for at generere viden, som selskaberne ikke havde tidligere.

Det er noget af den viden, som Dansk Fjernvarme har indsamlet for nylig via en spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmerne. Det er projektleder for digitalisering, Steen Kramer Jensen, der nu arbejder med svarene fra medlemmerne, og han noterer sig bl.a., at mange fjernvarmeselskaber især bliver drevet af muligheden for at kunne informere kunderne om problemer med fx afkøling.

- Det ser ud til at være et vigtigt element i de digitaliseringsprojekter, som medlemmerne kører eller har kørt. I det hele taget har mange medlemmer i deres svar angivet, at muligheden for at sænke både frem- og returtemperatur ved hjælp af digitalisering kan bidrage til at effektivisere driften, og at det er en gevinst for ikke bare kunderne, men også værkerne selv, siger Steen Kramer Jensen.

- Det er i øvrigt også noget, som flere F&U-projekter har peget på, nævner han og henviser til en analyse fra Grøn Energi, der sammen med bl.a. DTU og Damvad har beregnet et potentiale for driftsoptimering ved digitalisering og temperatursænkning til knap en mia. kroner årligt i Danmark.

Digitalisering kan effektivisere vedligehold
Steen Kramer Jensen peger også på, at svarene fra medlemmerne viser, at data fra de fjernaflæste forbrugsmålere også bliver udnyttet i flere projekter og kommercielle services til at kortlægge uhensigtsmæssigheder.

Det kan ifølge projektlederen i Dansk Fjernvarme handle om læk i ledningsnet og dårlig isoleringsstand i eksempelvis stikledninger. Det betyder, at digitaliseringen også bidrage til at effektivisere vedligehold og Asset Management.

- Endelig er der fjernvarmeselskaber, der eksperimenterer med, hvordan digitalisering kan understøtte nye forretningsmodeller. Det kan fx være modeller, hvor ansvaret for kundens installation varetages af fjernvarmeværket ved hjælp af data fra den fjernaflæste måler, så man kan sikre bedre kundeoplevelser, fortæller Steen Kramer Jensen.

Få mere at vide om digitalisering:
Dansk Fjernvarme afholder en række arrangementer i den kommende tid, hvor digitalisering er på dagsordenen.

Erfa-træf om energimålere den 31. maj og 1. juni
Nyheder, inspiration og erfaringsudveksling – to spændende netværksdage med dine kollegaer i branchen, hvor du får ny inspiration inden for aktuelle temaer og problemstillinger om energimålere.

Temadag om sikker digitalisering af fjernvarmen den 3. juni
Digitalisering af fjernvarmen er godt i gang. Data vil blive et vigtigt bidrag til effektivisering, optimering og diversificering. Temadagen giver overblik og konkret inspiration – og så husker vi også cybersikkerhed.

PULS 2021 den 24. juni
Data og digitalisering fylder mere og mere i vores hverdag, både i hjemmet og i forsyningssektorerne. Men hvor effektivt er digitalisering, når vi taler grønnere og mere effektiv forsyning, og hvad er vigtigst – kundeoplevelsen eller handler det om at optimere på drift og udgifter?