18. maj 2021 Corona

Generalforsamling og kommunelukning

Hvad sker der med generalforsamlingen, hvis kommunen ”lukker ned”, fordi coronasmitten overstiger de fastsatte grænser?

Mange selskaber har på baggrund af genåbningen af Danmark indkaldt til generalforsamlinger. Men smittetallene for corona går op og ned, og nogle selskaber frygter, at deres kommune måske lukker ned igen midlertidigt,  fordi smittetallene i kommunen er ved at passere grænsen for automatisk nedlukning.

Dansk Fjernvarme har rettet henvendelse til Coronahotlinen, Erhvervsstyrelsen, Styrelsen for patientsikkerhed m.m. Men der er ingen af de myndigheder, der indtil nu har taget stilling til, hvad der skal ske med indkaldte generalforsamlinger. Det er der altså ikke taget stilling til fra de centrale myndigheder.

Det er kommunen, der skal udstede de nødvendige påbud, hvis smittetallene i kommunen passerer de grænser, der er fastsat fra centralt hold. Derfor skal de selskaber, der rammes af at ”kommunen lukker ned” tage kontakt til kommunen og fortælle, at der er planlagt en generalforsamling og spørge til, hvordan de skal forholde sig evt. aflyse og udsætte generalforsamlingen.

Der vil højst sandsynligt ske det, at kommunen lukker muligheden for at afholde arrangementer i forsamlingshuse, haller m.m., og så kan generalforsamlingen ikke gennemføres.

Men Dansk Fjernvarme anbefaler at tage kontakt til kommunen, hvis selskabet har planlagt en generalforsamling til afholdelse og kommunen så ”lukkes ned”.