12. maj 2021 Corona

Corona-pas eller ej

Ændringerne af forsamlingsforbuddet betyder, at der er krav om corona-pas til deltagerne – ikke hver gang, men nogle gange. Dansk Fjernvarme har lavet en oversigt.

De seneste ændringer af forsamlingsforbuddet har gjort det muligt igen af afholde fx generalforsamlinger for fjernvarmeselskaberne. Men i Dansk Fjernvarme modtager vi mange spørgsmål til, hvilke krav man som arrangør skal overholde for at kunne gennemføre en generalforsamling.

Vi har tidligere givet svar på en række af spørgsmålene, men det er et særligt gennemgående spørgsmål, om der er krav til, at deltagere på fx generalforsamlinger skal vise et gyldigt corona-pas.

Dansk Fjernvarme har derfor lavet en oversigt, der fortæller, hvornår det er nødvendigt at kræve corona-pas – og hvornår det ikke er tilfældet.

Oversigten kan I tilgå fra højre spalte her på siden – ”Oversigt over hvornår der p.t. er krav om corona-pas”.