11. maj 2021 Lokalt

Affaldsenergianlæg skaffer døde mink af vejen

I alt 13 affaldsenergianlæg har meldt sig til at bortskaffe de opgravede mink i Nr. Felding og Kølvrå. Hvert anlæg forventes at modtage et til fire læs fra slut maj til midt i juli.

Fødevarestyrelsen har bedt Holstebro og Viborg kommune om at håndtere de opgravede mink, og kommunernes affaldsenergiselskaber Energnist og Nomi4s varetager opgaven med at forbrænde de døde mink, der nu bliver gravet op ved Nr. Felding og Kølvrå.

Det skriver Energnist i en pressemeddelelse, hvor de fortæller, at de sammen med Nomi4s har anmodet kollegaer i Danmark om at bidrage til at brænde de døde mink af så hurtigt som muligt.

- Vi værdsætter vores kollegaers bistand, og vi glæder os over, at 10 anlæg har budt ind for at være behjælpelige med at løse denne opgave og dermed medvirke til en hurtig bortskaffelse af de opgravede mink, siger Poul Kristensen, direktør i Energnist.

Energnist ejer affaldsenergianlæggene i Esbjerg og Kolding. Desuden er Energnist og Nomi4s medejer af affaldsenergianlægget i Holstebro. For at sikre tilstrækkelig kapacitet i perioden, har de to selskaber i fællesskab udbudt den del, selskaberne ikke selv har kapacitet til at behandle på egne forbrændingsanlæg.

- De danske affaldsenergianlæg står selvfølgelig til rådighed for at hjælpe med at løse en samfundskritisk opgave, og det kan kun lade sig gøre, fordi en hel branche står sammen, siger Poul Kristensen.

Det fremgår af pressemeddelelsen, at der i dagene fra den 14 til den 15. maj vil ske prøveafbrændinger, og at hvert af de 13 anlæg i perioden fra slut maj til midt i juli vil modtage mellem et og fire læs døde mink om dagen.

Selve afbrændingen af mink på anlæggene forventes ifølge pressemeddelelsen ikke at medføre lugtgener fra affaldsenergianlæggene, fordi de høje temperaturer i forbrændingsprocessen uskadeliggør lugt.

Al affaldet skal være bortskaffet medio juli.