29. apr 2021 Kurser & arrangementer

Dansk Fjernvarme vil gøre kommuner klogere på konverteringsregler

Webinar den 19. maj skal gøre kommunalt ansatte i stand til at håndtere udrulning af fjernvarme i konverteringsområder og reglerne for eksisterende fjernvarmeområder.

Dansk Fjernvarme er klar med et webinar – ”Webinar om reglerne for nye og eksisterende fjernvarmeområder” - der er målrettet ansatte i kommuner, der har ansvar for sager om fjernvarme eller arbejder med fjernvarmeprojekter i kommunen og hele godkendelsesprocessen i projekterne, herunder f.eks. konverteringsprojekter.

Webinaret er ikke mindst aktualiseret af den igangværende konverteringsbølge, der lige nu er på vej rundt om i landet, hvor fjernvarmeselskaber følger op på den politiske beslutning om at udfase fossil opvarmning – olie- og gasfyr – til fordel for grøn fjernvarme.

- Kommunerne og fjernvarmeselskaberne oplever jævnligt udfordringer med, hvordan regelsættet omkring eksisterende fjernvarmeområder skal håndteres, siger juridisk konsulent i Dansk Fjernvarme, Birthe Boisen og uddyber:

- Det særligt efter, at der ikke længere kan pålægges forbrugerbindinger. Men ejendomme, der er pålagt forbrugerbindinger skal fortsat tilsluttes, medmindre de har eller kan opnå en dispensation. Det er et arbejde, der ofte kræver involvering af både kommune og selskabet.

På webinaret den 19. maj bliver reglerne omkring tilslutningspligt og dispensation gennemgået af advokat Pernille Aagaard Truelsen, da kommunerne ofte har spørgsmål hertil.

Tag fat i jeres kommune
Konverteringerne er baseret på et nyt regelsæt, der bl.a. giver muligheder for at se bort fra fossile scenarier. Det er selvfølgelig vigtigt, at fjernvarmeselskaberne har kendskab til de nye muligheder, men som økonomisk konsulent i Dansk Fjernvarme, Anders Jespersen, påpeger, at det er lige så vigtigt, at også de ansvarlige i kommunerne kender regelændringerne.

- Kommunerne har en afgørende rolle i konverteringerne fra fossil til grøn opvarmning, og derfor er det vigtigt, at de ansatte i kommunerne er helt skarpe på, hvilke muligheder de nye regler åbner for, siger Anders Jespersen og tilføjer:

- Derfor vi jeg opfordre vores medlemmer til, at de tager fat i de folk, som de samarbejder med i kommunerne og gør dem opmærksomme på, at vi tilbyder dette webinar. Og så vil jeg da også opfordre vores egne medlemmer til at være med – der er også meget for dem at blive klogere på.

Erfaren advokat er med
Dansk Fjernvarme har allieret sig med den erfarne advokat Pernille Aagaard Truelsen fra Advokatfirmaet Energi & Miljø. Hun vil være klar til at fortælle om de muligheder – og fælder – der er i forbindelse med konverteringsprojekter.

Du vil således kunne blive klogere på, hvordan kommunen skal forholde sig, når man vil se bort fra fossile scenarier i energiplanlægningen, og hvordan godkendelsesprocessen er, når der skal søges om tilskud til udrulning af fjernvarme.

Kurset bliver afviklet over to timer den 19. maj fra 10 til 12. Her kan du læse mere om indholdet, og hvordan du melder dig til webinaret: https://www.danskfjernvarme.dk/kurser/webinar/webinar-om-reglerne-for-nye-og-eksisterende-fjernvarmeomr%C3%A5der.