26. apr 2021 Kurser & arrangementer

7 spændende temadage i maj og juni

Dansk Fjernvarme og Grøn Energi afholder i den kommende tid flere temadage med emner som bl.a. PtX, fremtidens energisystem, varmepumper, personadata m.m.

I maj og juni afholdes 7 spændende temadage, som belyser aktuelle emner:

11. maj 2021
Temadag om PtX og fjernvarme
Fjernvarme er den hemmelige ingrediens til effektiv produktion af grønne brændstoffer. Grøn Energi inviterer til temadag, hvor du bliver klogere på, hvordan PtX og fjernvarme understøtter hinanden.
Læs mere her

12. maj 2021
Temadag om store varmelagre
Med øget elektrificering og udfasning af fossile brændsler bliver varmelagre en væsentlig brik i fremtidens energisystem, her spiller fjernvarmen en væsentlig rolle.
Læs mere her

19. maj 2021
Temadag om store kollektive varmepumper
Få status på udviklingen i varmepumpemarkedet i Danmark samt bud på, hvorledes dine tekniske krav samt kontrol af krav efterlevelse for store kollektive varmepumper bedst tilrettelægges.
Læs mere her

27. maj 2021
Temadag om persondata
Persondataforordningen (GDPR) trådte i kraft den 25. maj 2018, og i foråret 2021 gør vi status efter de tre første år. Deltag på temadagen og få overblikket.
Læs mere her

2. juni 2021
Temadag: Udnyt elmarkederne og tjen penge
Elmarkederne udvikler sig hele tiden, og der bliver stadig større behov for fleksible ydelser – både produktion og forbrug – som fjernvarmeselskaberne kan tjene penge på.
Læs mere her

3. juni 2021
Temadag om sikker digitalisering af fjernvarmen
Digitalisering af fjernvarmen er godt i gang. Data vil blive et vigtigt bidrag til effektivisering, optimering og diversificering. Temadagen giver overblik og konkret inspiration – og så husker vi også cybersikkerhed.
Læs mere her

15. juni 2021
Temadag om nyeste lovgivning
Dagen giver dig et godt overblik over de vigtigste ændringer i love, direktiver, administrative regler, afgørelser etc. Paragraffer og principper bliver formidlet på en forståelig måde, målrettet dig som ansat i fjernvarmebranchen.
Læs mere her