16. apr 2021 Corona

Genåbning baner vej for generalforsamlinger

Den nye politiske aftale om yderligere genåbning baner vejen for, at fjernvarmeselskaber kan begynde at afholde generalforsamlinger med fysisk fremmøde.

Natten mellem torsdag og fredag nåede et flertal af partierne i Folketinget frem til en politisk aftale om yderligere genåbning af det danske samfund. Det fører bl.a. til, at forsamlingsforbuddet løsnes over de kommende uger og måneder, og det kan give håb om, at bl.a. fjernvarmeselskaber kan se frem til at kunne afholde generalforsamlinger med fysisk fremmøde.

Konkret er det besluttet, at det indendørs forsamlingsforbud fra den 21. april øges fra en grænse på fem personer til 10 personer. Allerede fra den 6. maj bliver grænsen hævet til 25 personer, og fra den 21. maj bliver det tilladt at samle 50 personer indendørs.

Senere – fra den 11. juni - vil grænsen for antal personer forsamlet indendørs blive øget til 100 personer, mens det ifølge den politiske aftale helt bliver afskaffet fra den 1. august.

Selv om forsamlingsforbuddet altså løsnes, så vil der fortsat være krav til afholdelse af arrangementer med afstand mellem deltagerne og muligheder for afspritning. Hvordan de præcise krav bliver, er der endnu ikke meldt ud om – det gælder også for eventuel servering af mad og drikke i forbindelse med arrangementerne.

Det er i øvrigt fortsat gældende – tilsyneladende også efter den 1. august – at forsamlinger på over 500 personer ikke er tilladt. Myndighederne sondrer nemlig mellem det såkaldt ”lille” forsamlingsforbud, og det ”store” forsamlingsforbud, der dækker over ”arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end 500 personer til stede samtidig”.

Bestyrelsesmøder
I forhold til afholdelse af fysiske bestyrelsesmøder har der været tvivl om de kunne afholdes med mere end fem personer. Selskaberne har dog hele tiden haft ret til at afholde fysiske bestyrelsesmøder med mere end fem deltagere, da bestyrelsesmøder anses for at være en del af selskabets drift.

Ændringen af forsamlingsforbuddet har derfor ingen betydning for muligheden for at kunne afholde fysiske bestyrelsesmøder med mere end fem deltagere. Det har været og er fortsat tilladt.

Dansk Fjernvarme følger med i myndighedernes udmeldinger vedr. ændringer i forsamlingsforbuddets betydning for fjernvarmeselskaberne, og melder løbende ud til medlemmerne.