13. apr 2021 Lokalt

Fjernvarmen i Hovedgård graver fra august

Kommunen har været hurtige til at godkende konverteringsprojekt, så nu gør man gravemaskinerne klar til at komme i jorden fra august i Hovedgård.

Beboerne på Katrinelundsvej og Sogneskellet i Hovedgård kan se frem til, at gravearbejdet kan begynde i august i år, og at de derefter kan have fjernvarme fra december. Foto: Jesper Voldgaard.

Oprindeligt havde Hovedgård Fjernvarme regnet med, at kommunen ville have godkendelsen af et nyt konverteringsprojekt klar i begyndelsen af maj, men allerede nu har kommunen givet grønt lys. Derfor kan Hovedgård Fjernvarme allerede nu melde ud, at gravearbejdet kan gå i gang fra omkring den 1. august.

Fjernvarmeselskabet har allerede fået 75 procent af de potentielle brugere til at indgå aftaler om tilslutning til fjernvarmen, men selv om man altså er langt, så betyder det ikke, at gravearbejdet går i gang før tid, lyder det fra formanden til Horsens Folkeblad.

- Vi har hele tiden regnet med at kunne gå i gang umiddelbart efter sommerferien, og den plan holder vi fast i. Vi vil ikke begynde at grave for så derefter igen at gå i stå på grund af sommerferien, siger Kaj Jessen til Horsens Folkeblad.

Aftalerne med beboerne på Sogneskellet og Katrinelundsvej i Hovedgård har været betinget af, at kommunen godkendte projektforslaget. Formanden fortæller i avisen, at det bliver beboerne på Katrinelundsvej, der først får gravet ud til fjernvarmen – derefter følger Sogneskellet.

Det er nu forventningen, at beboerne kan forvente at fjernvarmen løber i rørene fra omkring december i år.

Nyt projekt er på vej
I mellemtiden sover man ikke på laurbærrene hos Hovedgård Fjernvarme. Bestyrelsen har taget hul på endnu et projekt, hvor det er Præstevænget og Tornbjerg, der skal have tilbud om fjernvarme – de eneste gader i byen, hvor der endnu ikke fjernvarme.

Kaj Jessen fortæller i Horsens Folkeblad, at man forbereder informationsmøder, der formentlig går i gang omkring den 1. juni. Her er det nødvendigt med tilslutning fra mindst 50 procent af beboerne, førend projektet kan gå videre – formentlig med gravearbejde i løbet af 2022.

- Nu arbejder vi videre med at kunne give tilbud til husstandene på Præstevænget og Tornbjerg. I løbet af sommeren indkalder vi til informationsmøder. Det bliver i små grupper ad gangen - dels pga. Corona, og dels fordi vi på denne måde får bedre møder med en friere debat og grundigere svar på spørgsmålene, siger Kaj Jessen til Horsens Folkeblad.