12. apr 2021 Kurser & arrangementer

Ny temadag om store varmelagre 

Varmelagre er en nøglebrik i fremtidens energisystem, her spiller fjernvarmen en væsentlig rolle

Målsætning om grøn og CO2-fri energi i fremtiden kræver omstilling af energisystemet. Det betyder en markant udbygning med særligt vind og sol, og her bliver lagring af varme en væsentlig brik i fremtidens energisystem.

Sol og vind er inkonstante energikilder, men med varmelagre kan der skabes balance mellem produktion og forbrug, energi fra vind og sol lagres som varme og gemmes til senere brug.

Temadag sætter fokus på varmelagre
Hvordan kan du tænke varmelagring ind i din produktionsplan, og hvilke teknologier venter i fremtiden? Hvilke tanker har andre varmeselskaber gjort, og hvilke erfaringer har de fået? Dette og meget mere får du svar på, når Dansk Fjernvarme inviterer til temadag om store varmelagre.

Dato: 12. maj 2021
Sted: Fjernvarmens Hus

Temadagen er for alle, der ønsker mere strategisk indsigt i brugen af energilagre eller er nysgerrig på lagringsteknologier.

”Varmelagre introducerer fleksibilitet i systemet - og betyder dermed lavere varmepris, da både producenter og varmeselskaber kan udnytte den fleksibilitet.”

Morten Stobbe, vicedirektør ved VEKS

Morten Stobbe er én blandt flere indlægsholdere på temadagen.

Du kan læse mere om temadagen her

Både fysisk og virtuel afholdelse
Som noget helt nyt tilbyder Dansk Fjernvarme såkaldte hybridmøder. Du kan derfor deltage på temadagen enten via fysisk fremmøde eller virtuelt fra din egen computer.

Temadagen bliver delt op, og du får indsigt i de strategiske overvejelser omkring etablering af varmelagre i fjernvarmen. Du bliver præsenteret for forskellige løsninger af, hvordan energilagre kan tænkes ind i planlægningen af den samlede varmeproduktion.
Anden del af temadagen vil omhandle et kig ind i fremtiden, hvor vi stiller skarpt på forskellige teknologiske muligheder til lagring af varmeenergi.

Læs mere og tilmeld dig her