26. mar 2021 Pressemeddelelse

Tilskud skal sætte tempo på udbygning med fjernvarme

En politisk aftale mellem regeringen og dens støttepartier afsætter yderligere 340 millioner kroner til nye fjernvarmeprojekter over de næste tre år. Det skaber glæde hos Dansk Fjernvarme.

Regeringen, Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet blev i forbindelse med indgåelsen af finansloven enige om at afsætte yderligere 650 millioner kroner til udfasning af danskernes olie- og naturgasfyr i perioden 2021-2024, og nu er aftalepartierne enige om udmøntningen af midlerne, der betyder, at 340 millioner afsættes nye fjernvarmeprojekter over de næste tre år.

Udmøntningen af de nye tilskudsmidler til fjernvarmepuljen giver anledning til glæde hos Dansk Fjernvarme. Her konstaterer man, at appetitten blandt medlemmerne på at udnytte tilskuddene fra fjernvarmepuljen til nye konverteringsprojekter er stor.

Således er fjernvarmepuljen på 145 millioner kroner for 2021 for nyligt blevet udtømt til trods for, vi kun er få måneder inde i det nye år.

- Fjernvarmeselskaberne har i dén grad handlet på baggrund af politikernes signaler og ønsker med klimaaftalen fra sidste år, hvor der blev sat retning for udbygningen med grøn varme. Det spirer frem med nye fjernvarmeprojekter landet over og med virkelyst til at udfase de fossile brændsler i boligopvarmningen til fordel for den grønne fjernvarme. Fjernvarmeselskabernes efterspørgsel efter tilskudsmidler til nye projekter overstiger allerede mængden af afsatte millioner i klimaaftalen, siger Nicolai Kipp, chefkonsulent i Dansk Fjernvarme.

- Derfor er det også glædeligt, at der nu er fundet politisk enighed om at stimulere udbygningen yderligere ved udmøntningen af nye midler fra finansloven. Dermed undgår vi forhåbentligvis en situation, hvor udbygningen begrænses af en udtømt pulje. Som påpeget af både Klimarådet og De Økonomiske Råd er udbygningen med grøn varme en af de absolut mest effektive knapper at skrue på for at realisere 2030-målet. Det har Christiansborg lyttet til, og det skal der lyde en tak for herfra, siger Nicolai Kipp.

Skubber også på corona-ramt økonomi
Han glæder sig også over, at udbygningen med grøn varme og nye fjernvarmeprojekter er en hånd til dansk beskæftigelse, som er ramt oven på coronakrisen. Blandt andet har COWI anskueliggjort, at der frem mod 2024 ligger et kæmpe beskæftigelsespotentiale på 13.000 årsværk ved at udfase 110.000 naturgasfyr til fordel for fjernvarme.

- Derfor er det også endnu mere positivt, at vi som branche ikke blot hjælper klimaet på rette vej ved at få konverteret danskernes fossile fyr til grøn fjernvarme, vores medlemmer bidrager i denne alvorlige tid også til at få dansk økonomi på rette fode igen, siger Nicolai Kipp.

Med den hidtidige konverteringsiver blandt fjernvarmeselskaberne spår han derfor også, at der med ny støtte vil blive sat yderligere tryk på konverteringsprojekter i den kommende tid.

- Vores medlemmer lægger i forvejen en kæmpe indsats for dagen, og vi kan i vores forening til hverdag konstatere, at der med mange henvendelser og spørgsmål fra medlemmerne er glohed vilje til at komme i gang med nye fjernvarmeprojekter. Den nye politiske aftale er derfor enormt positiv for vores branche, men samtidig også for resten af Danmark, når vi kan få bogført endnu flere CO2-reduktioner i vores afdeling af det samlede danske klimaregnskab, siger Nicolai Kipp.