12. feb 2021 Lokalt

TVIS ser stort varmepotentiale i nyt PtX-partnerskab

En række energivirksomheder og 7 kommuner danner et partnerskab, der skal gøre Trekantområdet til Nordeuropas fyrtårn for produktion af grønne brændstoffer og samtidig sikre varmeforsyningen.

Trekantsområdet vil være perfekt til at udnytte de store mængder overskudsvarme fra PtX-produktionen - derfor ser TVIS store perspektiver i det nye partnerskab mellem en række energivirksomheder og de syv kommuner i Trekantsområdet. Foto: TVIS.

Der er højt til loftet og plads til at drømme stort i Trekantområdet. Derfor har syv kommuner og en række lokale energivirksomheder nu slået sig sammen i et partnerskab, der over de kommende fem år skal placere dem og området helt i toppen for produktion af PtX.

TVIS – områdets store transmissionsselskab af overskudsvarme – er gået med i partnerskabet, og ifølge direktør Jørgen Nielsen hænger det nøje sammen med, at det voldsomme forbrug af grøn strøm til produktion af grøn brint og grønne brændstoffer vil generere en masse overskudsvarme, som skal komme varmeforbrugerne på fjernvarmenettet til gavn.

- I fremtiden skal  fjernvarme produceres, uden at vi brænder noget af, og produktionen af brint ved elektrolyse medfører store mængder af overskudsvarme, der kan og skal udnyttes i fjernvarmen, siger Jørgen Nielsen.

Perfekt infrastruktur
Han vurderer, at Trekantområdet har alle forudsætninger for at blive internationalt førende på PtX, fordi området allerede nu har virksomheder med unikke brintløsninger og produktionsteknologier samt deraf følgende specialkompetencer i virksomhederne.

Samtidig har Trekantområdet med hans ord en perfekt infrastruktur, hvor både det nationale elnet, det nationale gasnet og det regionale fjernvarmenet mødes. Dermed er der optimale muligheder for at omsætte overskudsvarmen fra produktionsenhederne til grøn varme i fjernvarmenettet.

- Produktionen af brint kræver en god el-infrastruktur, men det kræver også en god varme-infrastruktur at udnytte overskudsvarmen. Udnyttelse af overskudsvarmen gør brintproduktionen langt mere klimaeffektiv, og derfor er det optimalt at placere nye anlæg tæt på såvel el som varmeinfrastruktur, forklarer Jørgen Nielsen.

Det nye partnerskab vil få et årligt tilskud på 2 millioner kroner over de kommende tre år. De syv kommuner leverer halvdelen af støtten, mens energivirksomhederne kommer med resten af beløbet.

Indtil partnerskabet har etableret sit eget sekretariat varetager TVIS og Trekantområdet Danmark sekretariatsbetjeningen.