08. feb 2021 Corona

Forsamlingsforbud begrænser også bestyrelsesmøder

Forsamlingsforbuddet sætter en grænse på maksimalt fem personer til fysiske møder. Dansk Fjernvarme opfordrer til, at bestyrelserne vurderer, om det er forsvarligt af afvikle møderne fysisk.

Dansk Fjernvarme har fået en række henvendelser fra medlemmer, der spørger til, om de fortsat kan afholde fysiske bestyrelsesmøder, når forsamlingsforbuddet sætter en grænse for antallet af mødedeltagere på fem personer.

Det fremgår af det nuværende forsamlingsforbud, at det er fulgt op af en stærk appel fra myndighederne om aflyse alle aftaler, der ikke er nødvendige. Forbuddet såvel som appellen gælder foreløbig frem til og med den 28. februar.

Forbuddet og appellen gælder også bestyrelsesmøder, og det betyder, at det er op til de enkelte bestyrelser at vurdere, hvorvidt det er forsvarligt at afholde fysiske møder, forudsat man kan holde sig på maksimalt fem personer.

Dansk Fjernvarme opfordrer til, at man i bestyrelsen særligt tager med i sin vurdering, om der er medlemmer af bestyrelsen, der kan være særligt sårbare på grund af kroniske sygdomme eller lignende.

Læs vedtægterne
Vi gør samtidig opmærksom på, at det er ganske få foreninger eller selskaber, der har vedtægtsbestemte rammer for afvikling af bestyrelsesmøder. Det er i hvert fald tilfældet med de standardvedtægter om afholdelse af bestyrelsesmøder, som Dansk Fjernvarme har offentliggjort.

Hvis det således ikke fremgår af jeres vedtægter, giver det mulighed for, at I kan udskyde fysiske bestyrelsesmøder på baggrund af en konkret vurdering af de aktuelle anbefalinger fra myndighederne.

I stedet kan bestyrelsen overveje, hvorvidt man kan afvikle mødet digitalt eller via telefonmøder, hvis I har beslutninger, der ikke kan vente med at blive behandlet og taget stilling til i bestyrelsen.