13. jan 2021 Lokalt

Vejen viser vejen til grønne konverteringer

Vejen Varmeværk planlægger konvertering af op mod 750 husstande til grøn fjernvarme. Både nye og gamle kunder vil på sigt kunne se frem til lavere fjernvarmepriser og en bæredygtig varmeforsyning.

Hvis det går efter planen, vil Vejen Varmeværk inden udgangen af 2023 konvertere op mod 750 boligkunder i Vejen og Askov til grøn fjernvarme. Der er tale om boliger, som i dag bruger naturgas - og i mindre grad olie og el-opvarmning.

- Ved at søge tilskud fra konverteringspuljen ser vi nu en mulighed for at lave et meget attraktivt konverteringsprojekt for nye kunder, uden at de eksisterende kunder risikerer en højere varmepris, siger direktør Richard Sloth Nielsen, Vejen Varmeværk.

I slutningen af januar 2021 forventer han således at sende en ansøgning på otte millioner kroner afsted til den nye konverteringspulje, der blev etableret som led i Folketingets klimaaftale i 2020. Der er foreløbig afsat i alt 405 millioner kroner til fjernvarmekonverteringer i 2021, 2022 og 2023.

- Vi skal bruge et eventuelt tilskud til at gøre vores investeringer økonomisk bæredygtige – både for kunderne og for Vejen Varmeværk. Vi står over for store investeringer, da de nye kunder er placeret flere forskellige steder rundt om i både Vejen og Askov, og der skal etableres blandt andet nye transmissionsledninger gennem flere bydele, siger Richard Sloth Nielsen.

100 nye kunder om året
Vejen Varmeværk har i dag cirka 4.600 kunder og producerer årligt 100.000 MWh varme. 99,9 procent af varmeproduktionen foregår på biomasse (halm og flis) og overskudsvarme fra et stort lokalt frysehus. Den resterende 0,1 procent er naturgas, der bruges som reservelast.

Vejen og Askov er præget af stor tilflytning. Nyudstykninger bliver solgt lynhurtigt, så ud over eksisterende boliger ser Vejen Varmeværk også på sigt et potentiale for yderligere udbygning i disse nyudstykninger. Men her er dog stor konkurrence fra varmepumper.

- Desværre begunstiger beregningsmodellerne for energirammerne varmepumper – særligt hvis man bygger efter lavenergirammerne i BR20. Her er det sværere for fjernvarmen at leve op til kravene, og det giver os udfordringer med at få fjernvarme ind i nybyggerier. Dog har vi nu sammen med Vejen Kommune fundet et samarbejde, hvor kommunen betaler for stikledninger frem til nye boliger. Dette forøger markant tilslutningen til fjernvarmen i nyudstykninger, siger Richard Sloth Nielsen.

Trods udfordringerne har Vejen Varmeværk hidtil konverteret cirka 100 nye kunder til grøn fjernvarme hvert år, og med planerne om op mod 750 nye kunder inden udgangen af 2023 accelerer man nu konverteringstakten. Hvis det lykkes at konvertere 750 husstande til fjernvarme, vil det svare til en reduceret CO2-udledning på 2.000 ton årligt.

- Vi forventer desuden, at de konverterede naturgaskunder i gennemsnit vil spare 25 procent på varmeregningen, siger Richard Sloth Nielsen.

Tryghed ved fjernvarme
Erfaringerne i Vejen viser dog også, at det er meget ressourcekrævende at sælge fjernvarme ind til kunderne.

- Vi har haft stor succes i tidligere projekter med en konverteringsprocent på 90, men det kræver typisk 2-3 personlige besøg hos hver kunde, hvor vi sidder ved køkkenbordet nogle timer og gennemgår konverteringen og dens konsekvenser i alle detaljer. Kunder vil have tryghed for, at den nye fjernvarmeløsning er det bedste valg for dem, og det kræver en grundig proces, som trækker ressourcer hos os, siger Richard Sloth Nielsen.

Parallelt med fjernvarmekonverteringen overvejer Vejen Varmeværk i et selvstændigt projekt at investere i anlæg og transmissionsledning til Viking Link, som idriftsættes ultimo 2023. Med denne investering vil man kunne udnytte overskudsvarme fra den kommende højspændingsforbindelse mellem England og Danmark. Overskudsvarmen fra denne forbindelse vil kunne levere halvdelen af varmebehovet i Vejen og Askov – svarende til ca. 2500 kunders årsforbrug.

- Vi får mulighed for gratis at udnytte overskudsvarmen fra Viking Link, hvis vi beslutter os for den investering, og det betyder, at vi kan sikre både nye og gamle fjernvarmekunder bæredygtig varme og samtidig reducere vores forbrug af halm og flis og derved reducere vores produktionsomkostninger til fordel for kunderne, siger Richard Sloth Nielsen.

Selv om Vejen Varmeværk er på vej med en ansøgning til konverteringspuljen, mener direktøren ikke, at tilskudsordninger for fjernvarmekonverteringer nødvendigvis er den optimale løsning.

- Man risikerer at begrænse antallet af konverteringer til de støttebeløb, der afsættes. Når puljerne er brugt, stopper konverteringerne måske. I stedet burde man etablere garantiordninger, som følger antallet af nye kunder. Det vil give langt større tilskyndelse til konverteringer. Desuden risikerer man med tilskudsordninger efter først til mølle-princippet, at det ikke er de mest konverteringsudfordrede selskaber eller mest CO2-fortrængende konverteringer, som får andel i støtten. Det er hverken solidarisk eller samfundsøkonomisk fornuftigt, siger Richard Sloth Nielsen.