13. jan 2021 Politisk

Stor appetit på at udfase sort energi i boligerne

Fjernvarmeselskaber landet over er i fuld sving med at indfri de grønne klimadrømme. Politikerne bør derfor snarest tage stilling til, hvordan vi kommer i mål med omstilling af vores boliger, lyder det fra Dansk Fjernvarme.

Mandag i denne uge blev der åbnet op for, at fjernvarmeselskaberne kan søge tilskud i Fjernvarmepuljen, der er en udløber af Klimaaftalen fra sidste sommer. Dermed kan fjernvarmeselskaber søge om tilskud til de projekter, der i dag økonomisk ligger på vippen i forhold til at kunne gennemføres. Andre steder, hvor boligejerne har dyrere sort varme eller fjernvarmen kan leveres endnu billigere, er man allerede i gang med at gøre boligerne grønnere.

- Vi har af flere omgange spurgt fjernvarmeselskaberne om deres lokale potentialer i forhold til at få flere boliger over på den grønne varme. Nu, hvor de mange projekter rundt om i landet begynder at tage form, bliver vi i den grad bekræftet i, at der er et kæmpe potentiale, og at fjernvarmeselskaberne heldigvis har stor appetit på at bidrage til at indfri klimamålene, siger Nicolai Kipp, chefkonsulent i Dansk Fjernvarme.

Danskerne vil fjernvarmen
I forbindelse med klimaforhandlingerne sidste år, fik konsulenthuset COWI til opgave at komme med en vurdering af, hvor mange boliger, der med fordel kan skifte til fjernvarme. Her anbefaler COWI, at 200.000 boliger, ud af de ca. 380.000 boliger, der i dag opvarmes med naturgas, kan skifte.

Se kortet med et uddrag af de mange projekter rundt om i landet

- Der er et stort potentiale. Men jeg ikke i tvivl om, at vi vil se endnu flere boligejere skifte til den grønne fjernvarme, når de bliver opmærksom på, at der rulles fjernvarme ud lige netop der, hvor de bor og de bliver opmærksom på den komfort, der ligger i den grønne fjernvarme, der som bekendt hverken larmer, kræver omfattende vedligehold, etc., siger Nicolai Kipp, der fortsætter:

- Derfor mener vi også, at politikerne snarest bør sætte sig til bordet og finde ud af, hvordan vi kommer videre, når midlerne fra klimaaftalen om et øjeblik er brugt op. Det er en bunden opgave, at få udfaset de fossile brændsler i boligopvarmningen og i samfundet i øvrigt. Her får vi brug for en stærk fjernvarme.

Grøn omstilling kræver fjernvarme
Hvis den grønne omstilling af samfundet bredt set skal gennemføres omkostningseffektivt, har vi, ifølge chefkonsulenten, brug for en udbygning af fjernvarme.

I de mere end 60.000 km. fjernvarmerør og i store lagertanke, kan vi lagre den fluktuerende energi fra sol og vind, så vi undgår at stoppe vores møller når det blæser meget. Dermed kan vi effektivt udnytte den vedvarende energi i elsystemet fremfor at sende strømmen til Tyskland.. Vi har et kæmpe lager i fjernvarmen, som vi bør udnytte til det yderste, siger Nicolai Kipp.

I Svendborg er man netop ved at få i alt 1.400 lejligheder over på den grønne og billigere fjernvarme. Det kan du læse mere om her.