Mindeord: Uffe Bro er død

Formand for Dansk Fjernvarme, Jesper Frost Rasmussen, har skrevet mindeord om foreningens æresmedlem og tidligere formand gennem 25 år, Uffe Bro.

Uffe Bro var gennem 25 år formand for Dansk Fjernvarme og var bl.a. med til utallige landsmøder. Her fra 2017, hvor han endnu en gang var på talerstolen. Foto: Jesper Voldgaard.

Dansk Fjernvarmes tidligere formand gennem 25 år, Uffe Bro er død. Uffe Bro blev 75 år.

Det er en af energisektorens helt store personligheder og for Dansk Fjernvarme nok den største af alle, der er gået bort.

Uffe Bros betydning for den fjernvarmebranche vi ser i dag, kan ikke undervurderes. Uffe har altid været forbrugernes mand og stået vagt om den forbrugerbeskyttelse, der har været indbygget i varmeforsyningsloven siden dens start for mere end 40 år siden.

Uffe Bro var formand for Dansk Fjernvarme i 25 år og bestyrelsesmedlem i Dansk Fjernvarme i mere end 30 år. Frem til sin død 30. december, var Uffe Bro tillige formand for Løgstør Fjernvarme. En post han overtog fra sin far, Vagn Bro, i 1982 og altså bestred i mere end 38 år.

For Uffe Bro var fjernvarmen en sag han var dedikeret til i alle sine voksenår. Det var hensynet til varmeforbrugernes interesser, der optog Uffe Bro, mere end det var teknik eller valget af brændsler. Det var der andre der måtte tage sig af. Utrætteligt har Uffe Bro opsøgt ministre og folketingspolitikere og særligt sin gode ven fra studietiden, Svend Auken, måtte i mange år lægge øre til Uffe Bro. Ofte ud fra devisen – den man elsker, tugter man.

I årene med Uffe Bro som formand har Dansk Fjernvarme udviklet sig fra en lille sammenslutning af fjernvarmeselskaber til en af landets største interesseorganisationer.

Uffe Bro er født og opvokset i Løgstør og blev student fra Viborg Katedralskole i 1965. Samme år blev han soldat ved Prinsens Livregiment i Viborg, hvorfra han blev hjemsendt som premierløjtnant i 1967. Den militære karriere vedligeholdte Uffe Bro dog frem til 2005, hvor han blev pensioneret som oberstløjtnant og blev på den baggrund udnævnt til Ridder af Dannebrog i 2003. .

Uffe Bro var cand. jur. fra Århus universitet fra 1975 og drev frem til sin pension advokatpraksis i Løgstør og virkede i mange år som forsvarsadvokat.

1. januar 1998 blev Uffe Bro medlem af kommunalbestyrelsen i Løgstør og har siden da repræsenteret Socialdemokratiet først i Løgstør kommune og siden i Vesthimmerlands Kommune. Her har Uffe Bro haft sæde i Økonomiudvalget og har været arkitekten bag mange af kommunens budgetaftaler på tværs af byrådssalen.

Uffe Bro var gift med Britta Strauss Bro og efterlader sig to børn.

Æret være hans minde