23. dec 2020

Fjernvarmeselskaber buldrer afsted med konverteringer

Medlemmerne af Dansk Fjernvarme har fart på med at få gjort konverteringsprojekter klar, så de kan bidrage til omstillingen fra fossil opvarmning til fjernvarme – potentialet er på mindst 200.000 boliger. 

De danske fjernvarmeværker har lyttet på politikernes ønske om at omstille opvarmningen af danske husholdninger og andre bygninger fra fossil brændsel til fjernvarme. Dansk Fjernvarme har de seneste uger talt med mange selskaber, der fortæller, at de er langt i deres arbejde med konverteringerne.

Det stemmer meget godt overens med både en tidligere medlemsundersøgelse og en rapport fra COWI, der begge peger på et massivt potentiale for konverteringer fra olie- og gasfyr. Medlemsundersøgelsen fra begyndelsen af 2020 viser, at fjernvarmeværkerne så et kæmpe potentiale, mens en senere undersøgelse fra COWI beregner potentialet til mindst 200.000 bygninger.

- Det er virkelig positivt, at medlemmerne af Dansk Fjernvarme har taget udfordringen op og er gået i gang med konverteringsprojekter – både større projekter som i fx Middelfart med 2.000 boliger og de mindre som i Hovedgård, hvor konverteringen skal omfatte omkring 80 huse, fortæller chefkonsulent i Dansk Fjernvarme, Nicolai Kipp.

Fjernvarmen er uomgængelig
Konverteringen fra olie- og gasfyr skal bidrage til at opfylde de ambitiøse mål om CO2-reduktioner, som politikerne har besluttet i forbindelse med klimaaftalen fra juni 2020. Dansk Fjernvarme har tidligere fremlagt et forslag, hvor de fortæller, at fjernvarmesektoren kan bidrage med lige under halvdelen af den samlede CO2-reduktion frem mod 2030.

Forslaget lægger bl.a. op til, at en omstilling af 500.000 olie- og naturgasopvarmede danske boliger til fjernvarme og individuelle varmepumper vil give en reduktion på 1,9 millioner ton CO2, svarende til syv procent af 2030-målet.

- Der er ingen tvivl om, at fjernvarmen er et helt uomgængeligt element i den omstilling, der skal finde sted. Ikke mindst fordi fjernvarmen bl.a. er i stand til at samle overskudsvarme op fra industrien og samtidig kan lagre den overskudsstrøm, der kommer fra vedvarende energi og gøre den nyttig, når der er mangel på vedvarende energi, siger Nicolai Kipp.

Puljefordeling er skæv
Dansk Fjernvarme har rost, at regeringen i forbindelse med udmøntningen af klimaaftalen i slutningen af oktober har fokus på, at der sættes midler af til at sikre udrulning af bl.a. fjernvarme. I alt blev der afsat 2,3 milliarder kroner.

Samtidig har fjernvarmens brancheorganisation i sit senere høringssvar kritiseret tildelingen af midler. Konkret går kritikken på, at Fjernvarmepuljen – der er én af i alt fire tilskudspuljer – ”er både for lille, udmøntet for sent og omfatter for få konverteringssituationer.”

Helt centralt for Dansk Fjernvarme gælder det, at man har en frygt for, at fjernvarmen bliver tilsidesat af de kommercielle aktørers ønsker om at konvertere via individuelle varmepumper.

”Det er vigtigt, at potentialet for fjernvarme ikke bliver undermineret i områder, hvor fjernvarme er den mest hensigtsmæssige løsning. De gode intentioner bør derfor følges op af regler, der ikke risikerer at udhule præcis de samme intentioner i ordningen,” skriver Dansk Fjernvarme således i sit høringssvar fra slutningen af november.

Denne pointe blev under fjernvarmens arrangement torsdag d. 16. december, Energi på Toppen, bakket op af skattepolitisk chef i Dansk Industri, Jacob Bræstrup, der supplerede ved at sige, at der ikke bør kunne gives støtte i områder, hvor der bør være fjernvarme.

Læs om de mange konverteringsprojekter
Dansk Fjernvarme er hele tiden i tæt dialog med sine medlemmer omkring konverteringsprojekterne fra olie- og gasfyr til grøn fjernvarme. I løbet af efteråret er der afholdt en lang række temadage og webinarer om mulighederne for konvertering.

Det bliver fulgt op i 2021, når den endelige procedure for tilskuddene fra Fjernvarmepuljen bliver kendt.

Dansk Fjernvarme har også samlet en oversigt over både de lokale konverteringsprojekter og de mere konkrete og praktiske forhold omkring konverteringsprojekter. Dem kan du læse her.