17. dec 2020

Køkkenbordskommunikation virker i Hovedgård

Hovedgård Fjernvarme har stor succes med tæt dialog med borgerne i et område og er nu klar til at sende et konverteringsforslag ind til kommunen – men det bliver uden brug af Fjernvarmepuljen.

Hovedgård Fjernvarme har bl.a. selv udviklet en folder, som de har delt rundt til potentielle nye kunder, og de mener selv, at det er afgørende for succes, at de har brugt tid på folderen. Fotomontage: Dansk Fjernvarme.

Corona-epidemien har på sin vis været en fordel for Hovedgård Fjernvarme. Epidemien ramte midt ned i varmeværkets arbejde med at få beboerne i et område af den vestlige del af byen til at konvertere til fjernvarme, og det tvang formand Kaj Jessen og de øvrige fjernvarmefolk til at tænke alternativt.

Løsningen blev bl.a. at man droppede fælles informationsmøder og i stedet valgte at tage rundt i området og have samtaler med 7-10 husstande ad gangen, ligesom man gik over til det, som formanden kalder for køkkenbordskommunikation, når man virkelig skulle ned i detaljerne omkring fjernvarmetilslutning for den enkelte husstand.

- Vi sagde på vores møder, at vi gerne ville komme til køkkenbordet og tage en snak med dem. Det er jo sådan, at varmeforbruget er individuelt, og så kunne vi tage et regneark med for at se, hvordan det vil se ud med fjernvarme hos den enkelte forbruger. Og på den måde kommer vi jo forbi mange problemstillinger, forklarer Kaj Jessen, der betoner vigtigheden af den nære kontakt og tætte dialog med potentielle kunder.

- Strategisk er det et af de vigtigste tidspunkter for varmeværket, ellers kan løbet være kørt. Hvis vi ikke behandler folk ordentligt eller kløjs i det, så finder folk på noget andet, siger han.

Salgbarhed er vigtig
Indsatsen har båret frugt. Tilslutningen er nu på 50 procent ud af de potentielle 80 boliger i området, og den 2. januar sender Hovedgård Fjernvarme sit projektforslag ind til Horsens Kommune. Kaj Jessen håber på, at projektet er gennemført, så fjernvarmen flyder i ledningsnettet til boligerne i Sogneskellet og på Katrinelundsvej fra slutningen af 2021.

Og allerede nu er varmeværket i fuld gang med at forberede et andet konverteringsprojekt, der har et potentiale på 120 huse. Bestyrelsen har netop godkendt, at man kaster sig over projektet, der sigter efter at være gennemført i sensommeren 2022.

Og troen på, at det også går godt med det kommende projektforslag om konvertering er stor i Hovedgård. Det bygger formanden blandt andet på, at man i forbindelse med det nuværende projekt har lært, at prisen på varmen ganske vist er vigtigt, men at der er andre forhold, der vægter hos de potentielle forbrugere.

- Selvfølgelig er der ingen, der vil betale meget mere ved at skifte til fjernvarme, men de kan godt holde til at betale fx 60 kroner mere om måneden. I stedet lægger de vægt på, at hvis huset skal sælges senere, så er det langt nemmere at sælge med fjernvarme. Så salgbarheden betyder noget, når de vælger fjernvarme, siger Kaj Jessen.

Fjernvarmepuljen er et misfoster
Der bliver med andre ord målrettet arbejdet på at få kundekredsen til at vokse fra de nuværende 611 huse og bygninger, hvilket harmonerer flot med den målsætning, som Folketinget har sat for konvertering fra olie- og gasfyr til grøn opvarmning.

Men Kaj Jessen undrer sig over den måde, som politikerne har valgt at udmønte den ene af i alt fire konverteringspuljer – Fjernvarmepuljen. Det har i hvert fald fået formanden og bestyrelsen i Hovedgård Fjernvarme til at vælge puljen fra til det nuværende projekt.

- Jeg vil kalde den et misfoster af rang, lyder det bramfrit fra formanden, der mener, at fremgangsmåden for at søge tilskud er bagvendt og vil afholde selskaber fra at søge midler i puljen. Konkret har Hovedgård valgt ikke at benytte tilskud fra Fjernvarmepuljen til det nuværende projekt, der sendes ind til kommunen på den anden side af nytår.

- Vi risikerer, at vi spilder tiden i syv-otte måneder, fordi vi skal indregne tilskuddet i økonomien i projektet fra starten, men først får vished om vi så også får tilskuddet, når projektet er betinget godkendt af kommunen og derefter bliver tilskuddet måske bevilget af Energitilsynet. Det vil sige, at vi kan risikere at skulle begynde helt forfra, hvis vi ender med ikke at få tilskuddet fra Fjernvarmepuljen, fortæller Kaj Jessen.

Han mener, at fjernvarmeværkerne i stedet skal have besked om til tilskuddet på forhånd, så man kan sende projektforslaget ind til godkendelse hos kommunen. Hvis tilskuddet bliver givet på betingelse af en efterfølgende projektgodkendelse fra kommunen, vil man derfor ikke have spildt tiden og risikere at skulle starte forfra.

- Det allervigtigste lige nu er kalendertid, og i Hovedgård tør vi ikke løbe risikoen for at stå med et afslag på et projekt, hvor økonomien er gjort afhængig af tilskud fra Fjernvarmepuljen. Derfor har vi lavet vores projektforslag uden tilskud, siger Kaj Jessen.