11. dec 2020 Lokalt

Verdo venter på konverteringsgodkendelser

Projektbekendtgørelsen skaber flaskehals for Verdo hos Randers Kommune, der har mange konverteringsprojekter klar eller på vej til at være klar vest, syd og øst for Randers.

Verdo er klar med en række konverteringsprojekter omkring Randers, men de afventer endnu den endelige godkendelse og frygter for, at potentielle kunder finder alternativer - bl.a. individuelle varmepumper. Foto: Verdo.

Det skorter ikke på mulighederne for at konvertere både eksisterende og kommende bygninger omkring Randers til fjernvarme. Men det kniber med at få den nødvendige tilladelse til at komme i gang, lyder meldingen fra Verdo.

Konkret frygter Verdo, at de potentielle fjernvarmekunder – både husstande og industrivirksomheder – i stedet finder andre alternativer.

Varmeforsyningschef Karsten Randrup fortæller om en række projekter vest, syd og øst for Randers, hvor det for et par af projekterne gælder, at man lige nu sidder i Verdo og afventer endelig godkendelse.

Det gælder fx for et større område syd for Randers, hvor en række store virksomheder vil skifte fra gas til fjernvarme. Verdo har således skrevet fjernvarmekontrakt med Makeen Energy i 2018, men på trods af at projektet blev sendt ind til Randers Kommune samme år, så venter man fortsat på at få grønt lys til projektet.

- Det er en lidt speciel situation hvor to fjernvarmeselskaber ønsker at levere fjernvarme til de samme 2 industriområder, forklarer Karsten Randrup og fortsætter:

- Jeg har forståelse for, at kommunerne generelt gerne vil kunne bruge projektbekendtgørelsen som et styringsværktøj, men anvendelse af projektbekendtgørelsen i sin nuværende form, gør det til en administrativ meget tung proces, for at få en godkendelse. Problemet er, at den er for langsom, lyder det fra Karsten Randrup, der tilføjer, at Verdo er klar til at gå i gang,  så snart godkendelsen foreligger.

Virksomheder står på spring
I Sdr. Borup – også syd for Randers – er problemstillingen næsten den samme. Her er der tale om både konverteringer fra eksisterende varmeforsyning og nybyggerier. Her har man en stor udfordring med både Danish Crown, der skal have nyt hovedsæde i området, og industrivirksomheden Sekura.

I det projekt, som Verdo har sendt ind, er de to virksomheder bærende for økonomien, men fordi godkendelsen trækker ud, frygter Karsten Randrup, at de to virksomheder snart er tvunget til at vælge andre opvarmnings alternativer.

- Sekura ringer ofte for at spørge til, om vi snart er klar. De vil helst have fjernvarme, men de er så langt i byggeriet nu, at de inden for få måneder kan blive tvunget til at vælge naturgas. Det er svært at forstå, at vi ikke kan få lov til at forsyne netop de to virksomheder med grøn fjernvarme, siger Karsten Randrup og tilføjer:

- Vi har en god dialog med Randers Kommune og vi vil sammen forsøge at få udarbejdet tidsplaner for godkendelserne, så vi kan meddele naturgaskunderne, hvornår de kan tilbydes fjernvarme. 

Individuelle varmepumper
Vest for byen – i Over Hornbæk og Neder Hornbæk – er der tale om konvertering fra gas, olie og el til fjernvarme for almindelige villaer, og her er Verdo mere optimistisk med hensyn til at få et godkendt projektforslag. Samlet drejer det sig om 1500-1600 boliger i området.

Karsten Randrup fortæller, at Verdo har et projektforslag klar og forventer at fremsende det medio december. Men eftersom områderne ikke er udlagt til fjernvarme, er der frit spil for kommercielle aktører til at udbyde individuelle varmepumper – og det kan de tilmed gøre med tilskud fra de nye konverteringspuljer.

- Det kan ende med, at vi ikke kan komme i gang. Vi håber selvfølgelig meget på det, men det er bare sådan virkeligheden ser ud, siger Karsten Randrup, der nævner, at Verdo skal op på mellem 50 og 60 procents tilslutning, førend projekterne kan blive til virkelighed.

- Og da regler og vejledninger til tilskud endnu ikke er udarbejdet og vedtaget, ved vi ikke, om vi kan få tilskudskroner fra Fjernvarmepuljen for at få økonomien til at hænge sammen, tilføjer han.