10. dec 2020

Puljefordelingen skal være mere fornuftig

Finansloven tilfører konverteringspuljerne ekstra midler - Dansk Fjernvarme peger på, at der er brug for en fornuftig fordeling af de nye midler.

De såkaldte konverteringspuljer – herunder Fjernvarmepuljen – har med den nye Finanslovsaftale fået tilført ekstra midler oveni de midler, der allerede blev afsat til udfasning af olie- og gasfyr med Klimaaftalen i juni i år.

Dansk Fjernvarme er tilfreds med og glæder sig over, at der falder flere penge af til den forestående konvertering væk fra fossil opvarmning. Men organisationens politiske chef, Rune Moesgaard, peger på nødvendigheden af, at midlerne får en fornuftig fordeling mellem de eksisterende puljer.

- Vi har en klar forventning om, at når den nye projektbekendtgørelse træder i kraft efter nytår, så vil kommunerne rundt om i landet modtage en række ansøgninger fra fjernvarmeselskaber om konverteringer. Så i den forbindelse er der god grund til at få tilført den eksisterende fjernvarmepulje yderligere midler, så minimustilslutningen til konverteringsprojekterne kan indfris, siger Rune Moesgaard.

Stort potentiale
Han nævner, at adskillige medlemsundersøgelser og konsulentrapporter – bl.a. fra COWI – tydeligt viser, at det samlede potentiale for konverteringer til fjernvarme er på mindst 200.000 husstande. Et tal der er væsentligt over grundlaget for fordelingsnøglen mellem de forskellige konverteringspuljer, der er baseret på en konvertering af omkring 80.000 husstande.

Et mindst lige så vigtigt argument for Dansk Fjernvarme er, at organisationen kan dokumentere, at mange selskaber lige nu er ved at lægge sidste hånd på projektansøgninger til kommunerne.

- Vi ved, at rigtig mange selskaber arbejder på konkrete projekter og regner på økonomien i konverteringsprojekter lige nu. Derfor kan vi – med rette mener vi – have en frygt for, at de nuværende midler slet ikke slår til, og det er grund til, at vi taler for, at de ekstra midler fra Finanslovsaftalen bliver fordelt fornuftigt mellem puljerne, siger Rune Moesgaard.

Her selve teksten fra Finanslovsaftalen, der omtalte tilskudspuljerne til konverteringer.

Afgiftstab
I alt er der med Finansloven afsat samlet 810 millioner kroner udover de tidligere afsatte midler til konverteringspuljerne.

De nye midler er inklusiv afgiftstab, der betyder, at midlerne i puljen også skal dække det afgiftstab, som staten får, når forbruget af højtbeskattet gasforbrug falder i forbindelse med udskiftning til lavt beskattet fjernvarme eller varmepumper.

Det betyder ifølge Rune Moesgaard, at der ikke er vished for, hvor store midler der reelt er i konverteringspuljerne.