08. dec 2020 Lokalt

Tønder Fjernvarme gør klar til konverteringer

I Tønder kan flere borgere også se frem til at blive koblet på fjernvarmen – men Tønder Fjernvarme savner klare linjer for brug af tilskud.

Tønder Fjernvarmeværk

Hos Tønder Fjernvarme er man således godt i gang med arbejdet med at få udarbejdet et projektforslag, som skal udvide det eksisterende 2.800 store forbrugergrundlag med 300-400 nye forbrugere, fortæller direktør Lars Rytter.

I første omgang koncentrerer selskabet sig om to villakvarterer bestående af i alt 200 boliger. Senere ønsker Tønder Fjernvarme også at udvide med et tredje område, fortrinsvis med industri men også en mindre mængde boliger.

Direktøren er nemlig bevidst om, at tilskudspuljerne til varmepumper har skabt et kapløb med tiden, hvorfor det først og fremmest handler om at nå ud til boligejerne, der står over for et konkret valg om at udskifte deres naturgasfyr med en ny varmekilde.

- Husejerne kan jo ende med at springe over på en varmepumpe, hvis vi ikke når at vi fat i dem først, siger Lars Rytter.

- Vi mærker da til konkurrencen. Vi har talt med flere af beboerne i de pågældende områder, der fortæller, at naboerne taler om at få en varmepumpe. Og vi kan jo også se den aggressive markedsføring af varmepumper på blandt andet sociale medier.    

Derfor har Tønder Fjernvarme også igangsat beregninger af projektet, som efter planen skal sendes ind til kommunen i starten af januar, ligesom man så småt selv er begyndt at markedsføre sig over for de potentielt nye forbrugere, der kan tilmelde sig på selskabets hjemmeside og modtage mere information om fjernvarmen. Og interessen er bestemt tilstede, fortæller Lars Rytter.

Tilskud er uigennemskuelige
De statslige tilskud er dog som bekendt ikke kun forbeholdt individuelle varmepumper. Fra det nye år kan fjernvarmeselskaberne søge om at modtage tilskud til nye konverteringsprojekter. Og det er bestemt også en mulighed, man afsøger hos Tønder Fjernvarme.

Ifølge Lars Rytter er det dog fortsat for tidligt at sige, om den endelige projektansøgning bliver med eller uden tilskud. For det er ifølge ham stadig svært at gennemskue, om han har råd til at kalkulere med projekttilskud. Han savner den opdaterede projektbekendtgørelse og en klarere vejledning for ansøgningen om tilskud til sit projekt.

- Vi lige nu har vi svært ved at gennemskue, hvordan vi konkret skal lave ansøgningen til kommunen. Bliver vi slået hjem til start, hvis vi vælger den forkerte metode? Det fremstår uklart, hvad der er op og ned. Vi er reelt set oppe i et kapløb med tiden. Vi risikerer, at kunderne køber en varmepumpe, siger Lars Rytter.

Han og Tønder Fjernvarme får derfor også ekstern hjælp udefra for at klarlægge, hvad der lader sig gøre.

Konverteringer kræver masser af planlægning
Realiseres skal projektet dog – med eller uden tilskud. Men Lars Rytter udtrykker dog sin forundring over måden, myndighederne har tilrettelagt uddelingerne af tilskud for hhv. varmepumper og fjernvarme, som ikke virker helt gennemtænkt, siger han.

- Skulle man gøre det her rigtigt, skulle man jo ikke uddele varmepumpetilskud til boligejere, der bor i kollektive områder, som man har gjort fra dag ét. Dem skulle man have givet til ejere af oliefyr. At give tilskud til varmepumper i byområder med fjernvarme kan jeg ikke se meningen i.

Med sin producerede varme, der i dag der i dag fortrinsvis kommer fra bæredygtig flis og store varmepumper, opfylder og følger Tønder Fjernvarme de politiske ønsker og signaler fra Christiansborg om at få danskerne til at vælge en grøn varmekilde. Derfor er det for ham uforståeligt, at man ikke i højere grad har vægtet hensynet til, at det kræver planlægning fjernvarmeselskaberne at realisere deres nye konverteringsprojekter, der udfordres af de individuelle varmepumper.

Samtidig peger han på en anden problematik. At der ikke er skelet til forskellen på fjernvarmeselskaber. For hvor store selskaber har ressourcer til at sætte bemanding af til at beskæftige sig fuldtid med konverteringer, er man som mindre selskab udfordret af, at der er færre hænder til at løfte dagligdagens mange opgaver samtidig med projektplanlægningen.

- Vi har ikke samme muskler som andre større værker. Det stiller også større krav til konverteringsarbejdet. Og her tænker jeg også på værker, der er endnu mindre end os i Tønder. Det kan godt ende med at give en geografisk skævhed mellem store og mindre byer. Det kunne man godt have tænkt ind fra politisk side, da man udarbejdede tilskudsmodellen, siger Lars Rytter.