02. dec 2020 Energi på Toppen

Dansk Fjernvarme inviterer til virtuelt Energi på Toppen

Dansk Fjernvarme afholder d. 16. december kl. 9-11 en virtuel udgave af Energi på Toppen, der stiller skarpt på regeringens nylige udspil til en grøn skattereform.

Dansk Fjernvarme vurderer, at det ikke er forsvarlig at indkalde til en ny omgang Energi På Toppen i fysisk form, så den kommende udgave af Energi På Toppen bliver afviklet online den 16. december. Foto: Jesper Voldgaard.

Grundet COVID-19-situationen så Dansk Fjernvarme sig nødsaget til at aflyse Energi på Toppen, der skulle have været afholdt d. 25. november. Som et plaster på såret afholdes arrangementet i stedet som webinar, hvor den grønne skattereform bliver temaet for dagen.

En grøn skattereform var et af efterårets meget imødesete politiske klimaudspil, hvor mange har været særligt spændte på at se, om der ville komme forslag om en høj ensartet CO2-afgift.

Afgiften er foreslået af en lang række organisationer, politiske partier, tænketanke og endda industrivirksomheder som et værktøj til at bringe Danmark i mål med 2030-klimamålet om at reducere CO2-udledningerne med 70% sammenlignet med 1990.

Udspillet fra regeringen rummede dog i denne ombæring ikke et forslag til en model for højere CO2-beskatning, hvilket har affødt kritik og undren. Regeringen har i første omgang spillet ud med en ny energiafgift, mens den igangsætter et større analysearbejde, der skal klarlægge, hvordan man laver et beskatningsgrundlag for CO2 i nogle følgende faser af reformen.

Til webinar-udgaven af Energi på Toppen tager vi temperaturen på regeringens udspil og kigger ligeledes på, hvad reformen og en eventuel senere ensartet høj CO2-afgift har af påvirkninger på fjernvarmeselskaberne og udbredelsen af grøn varme til danskerne, der i årene frem skal have udskiftet deres olie- eller naturgasfyr.

Dagen vil byde på oplæg fra blandt andre Klimarådet, Dansk Industri og Fjernvarme Fyn, mens arrangementet sædvanen tro vil blive rundet af med en politisk diskussion.

Deltagelse i webinaret er gratis, og man kan tilmelde sig på Dansk Fjernvarmes hjemmeside eller ved at skrive en tilmeldingsmail til tilmelding@danskfjernvarme.dk