26. nov 2020 Lokalt

Forsyning Helsingør: Vilde i varmen og klar til at konvertere mere end 2000 ejendomme

Efter flere års venten ser Forsyning Helsingør endelig ud til at kunne konvertere flere naturgasområder. Nu venter man bare på, at myndighederne får sidste detaljer på plads, inden arbejdet kan tage sin start. 

Hos Forsyning Helsingør imødeser man det nye år med stor spænding.

Efter flere års kamp med det lokale gasselskab, retsopgør og strandede konverteringsprojekter bliver 2021 året, hvor der kan sættes gang i en ny konverteringsbølge af naturgasfyrede boliger til fjernvarme.

Med den nye projektbekendtgørelse på vej vil det endeligt blive muligt for forsyningsselskabet at gennemføre det store konverteringsprojekt, man internt i selskabet populært kalder 8H – otte naturgasområder i kommunen, som man i første omgang forsøgte at konvertere helt tilbage i 2011.

Det drejer sig om i alt mere end 2000 ejendomme med boliger og erhverv, som man nu forventer langt om længe kan blive konverteret til fjernvarme. Det svarer til næsten en fordobling af det nuværende varmegrundlag.

- Nu kommer der en ny bekendtgørelse, og så vil vi igen søge om at få de projekter igennem. Vi har en stærk forventning om at få projektgodkendelsen for dem, siger Claus Hartmann, markeds- og forretningsudviklingschef i Forsyning Helsingør.

Tripper for at komme i gang
Efter først at have fået godkendt sine projektforslag helt tilbage i 2011 indklagede det lokale naturgasselskab først projekterne for Energiklagenævnet. Her fik Forsyning Helsingør medhold i nævnets afgørelse, siden blev sagen dog taget videre til domstolene, hvor afgørelsen blev omstødt og gasselskabet blev givet medhold.

Men med den nye politiske virkelighed, hvor danskernes olie- og naturgasfyr skal konverteres til en grøn opvarmningsform, er der nu en ny projektbekendtgørelse på vej, som endelig skal åbne for, at bl.a. 8H-områderne kan få sin fjernvarme.

Her efterlyser energichef i Forsyning Helsingør, Hans Peter Balle dog den opdaterede vejledning til projektbekendtgørelsen, så processen kan blive sat i gang. Behandlingstiden for projektgodkendelse hos kommunen kan hurtigt ende med at tage op til et halvt år, inden Energistyrelsen endeligt skal godkende projektet. Og det er lang tid at vente, når man er mere end klar til at gå i gang.

-  Vi har adskillige gode projekter, som vores net allerede omkranser. Det ligger lige for at gå ind i dem, og det er projekter, vi har syslet med før. Så vi sidder bare og tripper for at komme i gang. Den store hurdle er, at vejledningen stadig ikke er gjort færdig, siger Hans Peter Balle.

Interesseret i tilskud
Ligesom mange andre fjernvarmeselskaber er man nemlig også hos Forsyning Helsingør opmærksomme på den udfordring, der er opstået med frigivelsen af tilskudskroner i udbredelsen af individuelle varmepumper, der risikerer at kannibalisere fjernvarmeområder og undergrave nye grønne fjernvarmeprojekter.

Derfor er det for det nordsjællandske forsyningsselskab også vigtigt at komme hurtigt ud af starthullerne.

- Det er et kapløb, der er sat i gang med meget forskudt start, som Hans Peter Balle bemærker.

Også af den årsag er man i Forsyning Helsingør interesseret i at gøre brug af de tilskud fra fjernvarmepuljen, som fjernvarmeselskaberne kan begynde at søge om, når puljemidlerne bliver tilgængelige i det nye år.

- Vi ved, at vi kan få tilskud til nogle af de her projektforslag, som kan blive mere økonomisk rentable for os. Vi kender endnu ikke det endelige omfang, og hvordan det skal strikkes sammen. Derfor har vi bedt dem, der regnede de oprindelige projektforslag for os oprindeligt, om at støve dem af igen og lave nogle genberegninger. På den måde kan vi sætte i gang med processen så hurtigt som overhovedet muligt, siger Claus Hartmann.

Med de potentielt mange nye konverteringer kan der også være penge at hente for de eksisterende fjernvarmeforbrugere. Med Forsyning Helsingørs nye kraftvarmeværk har selskabet sikret en stabil produktionskapacitet med plads til udvidelser af varmegrundlaget, og derfor vil forbrugerne samlet set kunne se frem til en faldende varmepris, når naturgasområderne bliver konverteret.

Der er derfor al mulig grund til, at de i Forsyning Helsingør tripper for at komme i gang med konverteringerne. 

- Der er ingen tvivl om, at vi arbejder på at komme ud og markedsføre os så hurtigt som muligt. Så den eneste hæmsko er, at projektvejledningen fortsat mangler. Kunne vi få sendt projektforslagene ind nu, gjorde vi det. Det eneste, vi mangler, er vejledningen, understreger Hans Peter Balle.