26. nov 2020

Fjernvarmepuljen er for lille

Dansk Fjernvarme har afleveret sit høringssvar på den kommende Fjernvarmepulje – konklusionen er, at puljen er for lille, udmøntet for sent og omfatter for få konverteringssituationer.

Energistyrelsen har for nylig sendt den kommende bekendtgørelse om tilskud til udrulning af fjernvarmedistributionsnet i høring. Bekendtgørelsen dækker det, der mere mundret er døbt Fjernvarmepuljen, der er én af i alt fire tilskudspuljer til konvertering fra fossil opvarmning til grøn opvarmning.

Dansk Fjernvarme har netop indsendt sit høringssvar. Her lægger Dansk Fjernvarme til grund for sin konklusion, at Fjernvarmepuljen skal ses i sammenhæng med de øvrige tilskudsordninger, der er eller skal implementeres om følge af den politiske klimaaftale fra juni 2020.

”I den sammenligning er fjernvarmepuljen både for lille, udmøntet for sent og omfatter for få konverteringssituationer, ” skriver Dansk Fjernvarme og tilføjer:

”Udmøntningen af puljerne savner grundlæggende en underlæggende planlægning af hvad der skal ske, når det kollektive gasnet til rumvarme skal udfases.”

Flere midler er nødvendige
Dansk Fjernvarme argumenterer for, at midlerne i Fjernvarmepuljen bør matche det store antal boliger, der skal konverteres til fjernvarme, mens den egentlige varmepumpepulje bør målrettes områder, der i dag er opvarmet med oliefyr.

Først når der er udarbejdet varmeplanlægning af, hvad der skal ske med de i dag kollektive gasområder, skal der tages stilling til, om de skal udlægges til fjernvarme eller være åbne for individuelle varmepumper.

Samtidig mener Dansk Fjernvarme, at de typer af opvarmningsformer, der kan få tilskud i én pulje, også bør kunne få tilskud i de andre.

Alle midler skal kunne søges med det samme
Dansk Fjernvarme taler også for, at der bør åbnes for ansøgninger i den samlede Fjernvarmepulje på 405 millioner kroner, så snart bekendtgørelsen er godkendt.

Videre skriver Dansk Fjernvarme:

”Det er vigtigt, at potentialet for fjernvarme ikke bliver undermineret i områder, hvor fjernvarme er den mest hensigtsmæssige løsning. De gode intentioner bør derfor følges op af regler, der ikke risikerer at udhule præcis de samme intentioner i ordningen.”