13. nov 2020

Et forældet tarifsystem modvirker den grønne omstilling

Dansk Fjernvarme havde sammen med Wind Denmark og Brintbranchen torsdag foretræde for Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget. De tre organisationer ønsker en ændret model for tariffer i den nye elforsyningslov.

Foretrædet for Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg foregik virtuelt over Teams. Foto: Kim Mortensen

Inden jul skal elforsyningsloven revideres og vedtages. Den sætter rammen for elektrificeringen af samfundet. Men det forslag, der ligger klar lige nu, fastholder et forældet net- og tarifsystem, mener både Dansk Fjernvarme, Wind Denmark og Brintbranchen.

- Det danske tarifsystem er i dag indrettet på samme måde, som da man for 20 år siden liberaliserede elmarkedet, og el-systemet var bundet op på en række centrale kraftvarmeværker, der sammen med transmissionsnettet udgjorde rygraden i el-systemet. Tarifsystemet i Danmark er derfor indrettet til at sikre, at el-forbrugerne på de lavere spændingsniveauer også betaler til driften og vedligeholdet af transmissionsnettet, forklarer Rune Moesgaard, politisk chef i Dansk Fjernvarme.

I stedet vil rygraden i el-systemet fremover udgøres af den decentrale produktion fra vindmøller og solceller. Og i dag medfører det danske tarifsystem, at en el-forbruger i form af et elektrolyseanlæg eller en varmepumpe på et fjernvarmeværk tilkoblet på et lavt spændingsniveau stadig skal betale til de overliggende spændingsniveauer, uanset at forbrugeren ikke belaster disse net med fx transport af strøm.

Så hvis et fjernvarmeselskab med de nuværende regler ønsker at etablere egne solceller eller vindmøller, skal det ske på egen matrikel. Ellers vil de blive ramt af tariffer for elproduktion. Og det er stik modsat hensigten i EU’s nye el-direktiv.

- Det er ikke, fordi vi er forelskede i direkte linjer. Men vi kan konstatere, at det ofte er dyrere at tilslutte sig nettet end at trække en direkte linje. Derfor ser vi muligheden for direkte linjer som midlet til at opnå en omkostningsægte tarifering. De steder, hvor det er samfundsøkonomisk mere optimalt at trække en direkte ledning fra en vindmølle til en varmepumpe, bør det være muligt, forklarer Rune Moesgaard.

Danmark kan miste førertrøjen
Derfor foreslår de tre parter, at man i stedet udnytter mulighederne i EU’s el-direktiv og indfører reel tredjeparts adgang til det kollektive elnet for forbrugere med egen produktion af vedvarende energi baseret på omkostningsægte tariffer.

Og at man fjerner sammatrikuleringskravet for nettoafregnede el-forbrugere med egen produktion af vedvarende energi og udvider mulighederne for etablering af egne direkte linjer mellem elforbrug og vedvarende energi. 

Ellers frygter Dansk Fjernvarme, at Danmark mister førertrøjen i forhold til det fleksible og integrerede energisystem, idet Energinet og elnetselskaberne først og fremmest vil være mere interesserede i at udfylde indtægtsrammer og fore pengekasser frem for at etablere betingelserne for fremtidens integrerede energisystem.

Og Rune Moesgaard er umiddelbart tilfreds med mødet.

- Nu må vi se, hvad der kommer ud af det, men jeg håber, de lytter til vores bemærkninger. Og at de kan se fornuften i vores argumenter, så den grønne omstilling ikke bliver unødvendig dyr, siger han.