13. nov 2020 Kurser & arrangementer

I erfa-grupper bidrager du til sektorens udvikling

Mange af Dansk Fjernvarmes medlemmer er med i en eller flere af erfa-grupper – er du?

Tak for 2019

En erfa-gruppe er et netværk af ligesindede, som arbejder inden for de samme områder som dig.

Erfa-grupper er derfor en uundværlig kilde til sparring, vidensdeling og erfaringsudveksling med andre, som oplever de samme problemstillinger i hverdagen som dig.

Du bidrager til sektorens udvikling
Erfa-gruppernes formål er at skabe netværk samt at dele viden og erfaringer på tværs af varmeselskaber i branchen.

Som medlem i en erfa-gruppe bidrager du og de andre medlemmer til fællesskabet og til udviklingen i sektoren med jeres viden og erfaringer. Det er en stor fordel, at den viden og de erfaringer, det enkelte varmeværk ligger inde med, bliver til gavn for hele fjernvarmebranchen.

Hvilke erfa-grupper er relevant for dig?
Hos Dansk Fjernvarme er der pt. 8 forskellige erfa-grupper. Der kommer en gang imellem nye grupper til alt efter udviklingen i fjernvarmebranchen.

Du kan se en oversigt over de 8 erfa-grupper her:

Sådan tilmelder du dig en erfa-gruppe?
Kunne du tænke dig at være medlem af en erfa-gruppe? Så skal du blot kontakte Dansk Fjernvarmes sekretariat:

Tlf. 76 30 80 00 / tilmelding@danskfjernvarme.dk