22. okt 2020

Konverteringssucces afhænger af komfort og pris

Fjernvarmeværkerne kan få succes med den forestående konvertering fra olie og gas – men det kræver, at de kommer i dialog med kunderne og slår på, at fjernvarme er nemt, og at prisen er konkurrencedygtig.

Den sidste af de i alt tre temadage om konverteringer fra olie eller gas til fjernvarme blev afholdt i Fjernvarmens Hus i Kolding, hvor der er fuldt hus. Foto: Dansk Fjernvarme.

Dansk Fjernvarme har de seneste uger afholdt tre temadage om konverteringer fra olie og gas til fjernvarme. Temadagene har været velbesøgte, og der har både været en stor spørgelyst og et behov for videndeling mellem værkerne om, hvordan man tackler konverteringsprojekter.

Konverteringerne er blevet aktuelle med den seneste politiske klimaaftale og den efterfølgende udmøntning af den. Herunder ikke mindst aftalen omkring tilskud – bl.a. til installering af individuelle varmepumper – der vil udsætte fjernvarmeselskaberne for en voldsom konkurrence.

Økonomisk konsulent Anders Jespersen fra Dansk Fjernvarme var én af de to mødeledere på temadagene, og han slår fast, at værkerne i høj grad er klar over, at der kommer et pres på fra kommercielle aktører, der vil udbrede de individuelle varmepumper, hvor de kan komme til det.

- Mange har spurgt ind til, hvordan de kan modstå det pres, der allerede er på vej. Rådet – baseret på de tre temadage – er, at de skal sørge for at gøre det så nemt som muligt for potentielle kunder at få fjernvarme, og så skal det gøres så overkommeligt som muligt rent økonomisk at komme på fjernvarmenettet, siger Anders Jespersen.

Høj komfort
Et afgørende konkurrenceparameter bliver, at det skal være nemt at komme på fjernvarmen. Kunden skal ikke tænke på noget, når denne først har sagt ja til at komme på fjernvarme. Fjernvarmeselskabet sørger for alt vedrørende installation.

Det skal fjernvarmeselskaberne fortsat understrege overfor kunderne – det er nemlig et afgørende salgsargument i forhold til de potentielle kunder, der overvejer at få installeret en individuel varmepumpe, lyder det fra Anders Jespersen.

- Og så skal fjernvarmeselskaberne have fokus på, at de kan tilbyde tilslutningen så billigt som muligt, fordi folk vil være tøvende for at skulle betale fx 50.000 kr. for at komme på fjernvarmen. Modsat er de meget mere villige til at indgå i en afdragsordning, hvor de betaler beløbet af over 10 år eller eventuelt via en abonnementsordning, hvor man som forbruger betaler for installationen henover en længere årrække via den månedlige betaling for fjernvarme, siger Anders Jespersen.

Mere om abonnementsordninger
Dansk Fjernvarme har netop afholdt en temadag om abonnementsordninger, og der har været så stor efterspørgsel på at være med, at der netop er meldt ud om en ny temadag, der bliver afholdt i begyndelsen af december. Her kan du læse mere om den temadag.