30. sep 2020 Energi på Toppen

Gammeldags regulering er kastet på porten

Onsdag slog Dansk Fjernvarme nok engang dørene op til Energi på Toppen i Dansk Arkitektur Center, hvor den fremtidige økonomiske regulering af fjernvarmesektoren var dagens tema. 

Signe Munk, Carsten Kissmeyer og - yderst til højre - Malte Larsen - var i debat på Energi På Toppen, der blev afviklet onsdag formiddag på Dansk Arkitektur Center i København. Foto: Jesper Voldgaard.

Energi På Toppen bød på  rigtig positive toner, set med branchebriller, da det blev afviklet onsdag formiddag. Der var politisk opbud fra SF, Venstre og Socialdemokratiet, og på tværs af det politiske spektrum var der stor tiltro og opbakning til fjernvarmeselskaberne og deres bidrag til den grønne omstilling.

Indtægtsramme- og benchmarkregulering, som bl.a. bliver anbefalet af Forsyningstilsynet, og som blev vedtaget i det tidligere folketings stemmeaftaler fra 2016 og 2017, kan man godt pakke væk én gang for alle, lød det fra SF’s klimaordfører, Signe Munk.

- Den gamle politiske aftale om regulering har vi kastet på porten. Det er det gamle tankegods, hvor det hele handlede om kroner og øre. I dag er fremtiden grøn, sagde hun og argumenterede for, at den nye regulering, som skal drøftes politisk senere på året, skal bidrage til grøn omstilling og ikke snævre effektiviseringsgevinster.

S er skeptisk
Socialdemokratiets forbrugerordfører og medlem af Folketingets klima-, energi- og forsyningsudvalg, Malte Larsen, var inde på nogle af de samme punkter. Han indledte sine ord fra scenen med at sige, at han håber, der bliver lyttet til fjernvarmesektoren, når der skal indgås en aftale på området.

- Jeg er skeptisk over for konsulenternes rapporter. Jeg er ikke så sikker på, at de ved bedre end forbrugerne, sagde han og henviste til bl.a. den gamle McKinsey-rapport om de såkaldte effektiviseringspotentialer. I stedet bør man have tiltro til de forbrugerejede selskaber kan drive en effektiv grøn omstilling, der samtidig tilgodeser forbrugerne økonomisk.

Varmepumper skal ikke ind i fjernvarmeområder
Venstres energi- og forsyningsordfører, Carsten Kissmeyer, lagde vægt på, at han og Venstre er på forbrugernes side, når det gælder reguleringen af fjernvarme, men at der samtidig skal være en fungerende styringsmodel, der faktisk bidrager til den grønne omstilling.

Debatten om regulering bragte politikerne ind på en anden problematik, som er opstået i kølvandet på juni-måneds klimaaftale for energi og industri, hvor der skal udloves tilskudsmidler til installationen af individuelle varmepumper.

Der er bred bekymring i branchen for, at man ender i en situation, hvor varmepumpernes udbredelse æder sig ind i særligt de naturgasområder, som skal have fjernvarme, og dermed undergraver en række nye fjernvarmeprojekter.

Den bekymring var der fuld forståelse til fra både SF og Venstre, som vil have spørgsmålet rejst med klimaministeren.

- Der er en risiko for, at der med det nuværende udkast til en politisk aftale kommer varmepumper i områder med naturgas, hvor kommunerne slet ikke har haft mulighed for at tage stilling til, om der skal være fjernvarme. Det skal vi have lavet om, fastslog Carsten Kissmeyer.  

- Vi skal give tilskuddene sådan, at de ikke går til varmepumper i områder, hvor der bør være fjernvarme. Det er vigtigt for mig, at individuelle varmepumper ikke eroderer områder, der bør omstilles til fjernvarme, lød det ligeledes fra Signe Munk.

Brug konsulentpenge på fjernvarme i stedet
Energi på Toppen bød også på oplæg fra Næstved Fjernvarmes direktør, Jens Andersen, Rådet for Grøn Omstilling, fjernvarmerørproducenten Logstor, 3F og fra Dansk Fjernvarmes politiske chef Rune Moesgaard, der gennemgik det forskellige reguleringsmodeller.

Sidstnævntes budskab var, at den nuværende hvile-i-sig-selv-regulering allerede understøtter ønskerne i klimaaftalen – noget som indtægtsrammer og benchmarking ikke kan levere.

Fra Rådet for Grøn Omstillings direktør, Claus Ekman, lød det bl.a., at man skal være varsom med at lytte til den finansministerielle tankegang i regulering.

- Der findes ikke regneark, der beskriver fjernvarmesektoren perfekt, og markedet klarer ikke det hele, sagde han, og det synspunkt mødte også opbakning fra Jesper Lund-Larsen, miljøpolitisk konsulent fra 3F, der med et glimt i øjet bemærkede, at “man kunne overveje at spare pengene på konsulenthusene, der laver benchmarkingregulering og udrulle noget fjernvarme i stedet”.

Jens Andersen fik leveret en skarp advarsel mod indtægtsrammer til de fremmødte politikere. Han mente, der hersker en misforståelse blandt beslutningstagerne, at fjernvarmesektoren slet ikke er reguleret, hvilket er helt forkert, sagde han.

De politiske diskussioner om en ny økonomisk regulering af fjernvarmesektoren starter senere på året.