15. sep 2020 Energi på Toppen

Energi På Toppen gør dig klogere på fremtidens regulering af fjernvarmen

Hvordan sikrer vi, at forsyningssektoren har de bedst tænkelige rammer til at gennemføre den grønne omstilling? Det er omdrejningspunktet, når Dansk Fjernvarme slår dørene op for Energi på Toppen.

Dansk Arkitektur Center er igen klar til at danne ramme om Energi På Toppen. Det sker onsdag d. 30. september, hvor temaet for denne omgang omhandler, hvordan en ny økonomisk regulering af fjernvarmesektoren kan se ud.

Som bekendt blev regeringen og en bred kreds af Folketingets partier før sommerferien enige om, at opvarmningen af vore boliger skal være grønnere. Det betyder også, at fjernvarmen skal helt i mål med den grønne omstilling, og at fjernvarmesektoren skal bidrage til også at gøre resten af samfundet grønnere.

Til at understøtte dette, skal Folketinget senere på efteråret blive enige om en økonomisk regulering af sektoren, der dels kan understøtte den grønne omstilling; dels kan sikre forbrugervenlige priser.

I aftaleteksten slås det med syvtommersøm fast, at det skal ske med inddragelse fra branchen selv, og ikke mindst at den skal være ubureaukratisk.

Det tegner meget lovende, mener direktør i Dansk Fjernvarme, Kim Mortensen.

- Det betyder alt andet end lige, at de politiske stemmeaftaler fra 2016 og 2017 langt om længe er lagt i graven. Politisk er der nu en erkendelse af, at reguleringen med indtægtsrammer og benchmarking, som vi har brugt så lang tid på at forklare vil være en forhindring for sektoren, endelig er et overstået kapitel.

- Nu kan vi se frem mod nogle forhandlinger, hvor vi sammen med politikerne kan finde frem til den rette fremadskuende regulering, der vil gøre det muligt for fjernvarmeselskaberne at hjælpe Danmark i mål med klimamålet for 2030, siger han.

Mange indlægsholdere
Derfor vil der på Energi på Toppen også være et bredt udsnit af indlægsholdere, der fra hver deres perspektiv vil give deres besyv med til, hvordan en reguleringen kan være med til at fremme den grønne omstilling af vores samfund.

Der vil derfor bl.a. være oplæg fra storproducenten af fjernvarmerør Logstor, fagforeningen 3F vil give deres bud på, hvordan en moderne regulering kan understøtte udviklingen af arbejdspladser, direktør i Næstved Fjernvarme, Jens Andersen, vil give et bud på, hvad en ny regulering skal understøtte, set fra et selskabsperspektiv, ligesom Dansk Fjernvarme vil give et overblik over, hvilke modeller der er i spil.

Slutteligt vil der også være politisk deltagelse, hvor klima- og energiordførere i form af Signe Munk (SF), Carsten Kissmeyer (V) og Søren Egge Rasmussen (Ø) vil give et indblik i, hvilke ønsker til en ny regulering de bringer med sig til de forestående forhandlinger.

Corona-sikkerhed i fokus
Som bekendt blev der i forrige uge indført nye restriktioner for forsamlinger flere steder i landet – herunder i København, hvor Energi på Toppen som bekendt afholdes.

Energi På Toppen afholdes i Dansk Arkitektur Center, der har forsikret om, at der er styr på alle forholdsregler, afstand og retningslinjer, så arrangementet bliver afholdt forsvarligt. Dette indebærer bl.a., at der er siddepladser til alle deltagere, at der er plads nok i konferencesalen, så vi ikke overstiger kvadratmeterkravet på 2 kvadratmeter per kunde/deltager, ligesom der er adgang til håndsprit mm.

Dansk Fjernvarme følger naturligvis nøje med i udviklingen af situationen og myndighedernes anvisninger.

Afviklingen af Energi på Toppen efterlever dog alle skærpede krav, og vi glæder os altså derfor til nok engang at byde velkommen d. 30. september, hvor et meget afgørende emne for hele branchen vil udgøre temaet for dagen.

Dansk Fjernvarme glæder sig til at se så mange som muligt.

Du kan læse mere om indholdet og melde dig til her