01. sep 2020

Grøn strøm skal drive grøn varme

Maribo Varmeværk ønsker at anlægge en varmepumpe, der skal drives af selskabets egen-producerede grønne strøm. Den skal komme fra selskabets egne vindmøller og solceller.

Selvom der ikke er problemer med kapaciteten lige foreløbig, kigger Maribo Varmeværk allerede nu på, hvordan man kan sikre forsyningssikkerheden på en grøn og bæredygtig måde.

Værket får langt størstedelen af deres varme fra det halmfyrede kraftvarmeværk i Sakskøbing. De resterende 20-25 procent kommer fra et helt nyt flisværk fra 2017 og et ældre træpille-anlæg.

I 2019 blev fire landsbyer i området konverteret fra olie til fjernvarme.

Bestyrelsen forudser derfor, at værket allerede om 3-5 år vil blive udfordret på forsyningssikkerheden.

- Da Maribo Varmeværk i forvejen har en billig varmepris, er forsyningssikkerheden vigtig, oplyser formand for Maribo Varmeværk, Flemming Møller Jensen.

- Vores ønske er, at vi i dagligdagen kan fortrænge yderligere træpille-produceret varme med miljørigtig varmepumpe-produceret varme – og når varmebehovet er meget stort, skal vi have rigelig produktionskapacitet, siger formanden.

En stor eldrevet varmepumpe på 4 MW og en 1 MW stor el-kedel er på bestyrelsens ønskeseddel. Både varmepumpe og el-kedel skal så drives af vindmøller og et solcelleanlæg, som selskabet selv vil stille op.

Og der er en klar økonomisk årsag til, at et fjernvarmeselskab nu vil til at være vindmølleejere.

- Hvis vi producerer og bruger strømmen på samme matrikelnummer, skal vi ikke betale statsafgift. For med statsafgift er der ingen forretning i at bruge strøm på varmeværkerne, selv om vi sagtens kunne bruge den overskudsstrøm, som produceres i landet, har Flemming Møller Jensen fortalt til Lolland Falsters Folketidende.

Ifølge formanden er regnestykket således: Vindmølle-el kan kun opkøbes med tillæg af diverse statsafgifter og transportudgifter. Og derfor bliver prisen på godt 1,5 kr/kWh. Med en forventet COP-værdi på varmepumpen på 3, vil prisen på varme dermed ligge et godt stykke over 0,50 kr/kWh.

Ifølge formanden overstiger det langt prisen på varme fra både kraftvarmeværket og deres egen produktion.

Ved selv at producere el vil de kunne undgå afgifter og transportomkostninger. På den måde vil varmeprisen fra varmepumpen blive konkurrencedygtig i forhold til deres nuværende priser.

- Egentlig er det vores håb, at Kongeriget Danmark vil fritage overskuds-el fra vindmøller for afgifter, således at vi kan indkøbe VE-el til markedspris og kun betale for transport, siger Flemming Møller Jensen.

Arbejdet med at finde en vedvarende varmeløsning til Maribo er en del af udviklingsprojektet CTI, Clean Tech Innovation, som Business Lolland-Falster og REEL Lolland står bag. Med i projektet er også Gate21 , ligesom DTU Risø er inde over, da projektets resultater kan bruges andre steder.

Alternativet er endnu en ny flis-kedel på omkring 8 MW, placeret i den nye bygning fra 2017, der bevidst blev bygget så stor, at der var plads til endnu en kedel.