19. jun 2020

Få gang i konverteringerne, og sæt gang i økonomien

Potentialerne for fjernvarmens bidrag til den danske økonomi og en øget beskæftigelse har store perspektiver. Sådan lyder vurderingen fra Danfoss og A.P. Møller Holding.

– Det giver rigtig god mening at sætte gang i konverteringer. Vi skal have udbredt fjernvarmen og fortsætte arbejdet med at gøre den komplet CO2-neutral. Her vil geotermi spille en stor rolle i fremtidens miks af varmekilder til fjernvarmen – særligt i de større byer, siger Samir Abboud fra A.P. Møller Holding til magasinet Fjernvarmen.

To bestyrelsesmedlemmer af Grøn Energi har indtryk af, at der venter et stort uforløst potentiale, når de læser den analyse, som COWI har udarbejdet for Grøn Energi. En analyse, der forudser, at konvertering af fossilt opvarmede boliger til fjernvarme frem mod 2030 kan sikre grøn varme til 170.000 boliger og en beskæftigelseseffekt på 18.000 årsværk.

– Med rapporten fra COWI har vi nu en plug’n’play-pakke for konverteringer, der er lige til at sætte i gang, med nogle veldokumenterede effekter for både klima og beskæftigelse, som vi derfor selvfølgelig håber vil blive taget godt imod, siger Atli Benonysson, vicedirektør i Danfoss Heating Segment og bestyrelsesmedlem i Grøn Energi.

Fjernvarmen giver grøn gevinst
Da coronakrisen brød ud, var vi midt i en økonomisk optur, men coronakrisen har tæret hårdt på danskerne og den danske økonomi. Den økonomiske afmatning har dog givet rig anledning for en bred vifte af politiske aktører, grønne interesseorganisationer og klimaaktivister til at opfordre regeringen til at tænke den grønne omstilling ind i den økonomiske genopretning.

Det er netop i den kontekst, at Grøn Energi har set et behov for at sætte gang i analysen fra COWI, så det kan blive belyst, hvordan fjernvarmen kan bidrage til en grøn genstart af økonomien, fortæller Samir Abboud, bestyrelsesmedlem i Grøn Energi og direktør for Geotermi i A.P. Møller Holding.

Her arbejder man konkret på en række store geotermiprojekter, som selvfølgelig først og fremmest vil kunne bidrage positivt til den grønne omstilling, men samtidig have en gavnlig effekt på økonomien og beskæftigelsen.

– Denne analyse er vigtig, da den viser, at vi kan skabe mange nye grønne arbejdspladser i fjernvarmesektoren. På geotermiområdet kan vi etablere 500 MW varme inden 2030. Det vil dreje sig om investeringer på mange milliarder kroner. Konkret kan det skabe 2.500 årsværk at etablere de mange geotermiprojekter, der er potentiale for i Danmark inden 2030, siger Samir Abboud.

Positivt overrasket over beskæftigelsestal
Atli Benonysson mener, at rapporten bekræfter de store klimamæssige gevinster, der er at hente ved konverteringer af boligerne, og som er helt afgørende og nødvendige for, at Danmark når sit 2030-mål.

De 18.000 årsværk er oven i det endnu et fremragende argument for at konvertere. Til sammenligning peger han på, at den store danske vindindustri i 2017 havde en beskæftigelse på 33.000 årsværk. At fjernvarmen kan bidrage med så mange nye job, er derfor en enormt positiv fortælling.

– Set i det lys er det virkelig et fremragende bidrag til beskæftigelsen. Jeg var på forhånd lidt i tvivl om størrelsesordenen, så jeg blev faktisk virkelig positivt overrasket over, at beskæftigelseseffekten og potentialet er så stort, siger han.

Endnu større perspektiver
Han er derfor meget klar i mælet: Det handler bare om at komme i gang med konverteringsarbejdet.

– Der er ingen som helst tvivl om, at konverteringerne af olie- og gasfyr er uomgængelige for at nå klimamålet. Vi skal i gang så hurtigt som muligt – også for netop at udnytte de store beskæftigelseseffekter.

Det samme mener Samir Abboud.

– Det giver rigtig god mening at sætte gang i disse konverteringer. Vi skal have udbredt fjernvarmen og fortsætte arbejdet med at gøre den komplet CO2-neutral. Her vil geotermi spille en stor rolle i fremtidens miks af varmekilder til fjernvarmen – særligt i de større byer, siger Samir Abboud.

Han aner dog også perspektiver for økonomien og beskæftigelsen, som peger endnu længere frem end 2030.

– Danmark er et foregangsland, når det handler om fjernvarme, og geotermien kommer til at spille en stor og vigtig rolle i fremtidens fjernvarme.Dermed kan Danmark også blive et foregangsland for geotermi ved at få sat gang i de storskala geotermiprojekter, der allerede ligger klar til eksekvering. Disse storskalageotermiprojekter (>100 MW) vil blive fyrtårnsanlæg, som resten af verden vil søge inspiration i, når det kommer til en grøn omstilling af varmesektoren. I A.P. Møller tror vi, at der findes et stort eksportpotentiale for geotermi. Vi kan med fyrtårnsgeotermianlæggene være med til at opbygge en industri og en underskov af danske underleverandører til geotermibranchen, som vi kender det fra vindbranchen. Det vil kunne levere et kæmpe bidrag til Danmark, siger Samir Abboud.