03. jun 2020

Odsherred har boom i nye fjernvarmekunder

Der er travlhed blandt fjernvarmefolkene hos Odsherred Forsyning, hvor man siden januar i år har taget imod 100 nye kunder.

Formand Allan Andersen, Odsherred Forsyning, glæder sig synligt over de mange nye tilslutninger, der er kommet til i løbet af 2020. Foto: Odsherred Forsyning.

De har oplevet et sandt boom i nye tilslutninger til fjernvarmenettet hos Odsherred Forsyning. Foreløbig har 100 husejere alene i år valgt at skifte oliefyret eller pillefyret ud for i stedet at koble sig på ledningen fra det lokale varmeværk.

Fra forsyningen lyder det, at det særligt er i Højby og Vig, der kommer nye kunder til. Ud af de 100 nye kunder, kommer 35 fra den nye udstykning på Vig Bakke. 

Formand for Odsherred Forsyning, Allan Andersen, glæder sig på mange måder over boomet. På den ene side fordi det skåner miljøet for CO2-udledning; på den anden bliver der flere til at være fælles om de faste udgifter på varmeværkerne, hvilket lover godt for varmeprisen.

- Med omlægningen af varmeværkerne i Højby og Vig fra naturgas til store varmepumper, kombineret med den hastige kundetilgang, forventer vi faktisk at kunne nedsætte taksten for fjernvarme drastisk fra årsskiftet, måske endda med helt op til 25 procent, siger Allan Andersen til forsyningens hjemmeside. 

Allan Andersen påpeger yderligere, at den tendens, der ses i varmeforsyningen lige nu, falder rigtig godt i tråd med regeringens klimalov fra 2019, der har som erklæret mål, at reducere landets CO2-udledning med 70 procent inden år 2030.

- Det er min oplevelse, at folk i Odsherred generelt er meget optagede af klima og miljø, så denne udvikling er da absolut positiv, siger han.

Det er samarbejdet med dygtige driftsfolk fra Nykøbing Sj. Varmeværk, der har gjort det fysisk muligt at tilslutte så mange nye kunder i en fart. 

Forsyningens datterselskab Odsherred Varme A/S, har nu i alt 1.300 kunder, fordelt på byerne Vig, Højby og Grevinge-Herrestrup. Ombygningen af de to værker i Højby og Vig, væk fra naturgas, afsluttes her i juni måned og betyder en årlig CO2 reduktion på 6.000 ton.