03. jun 2020

Medlemmer ser stort potentiale for konverteringsprojekter

En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Fjernvarme viser, at fjernvarmeværkerne ser et uudnyttet potentiale for konvertering fra fossil varme til grøn varme.

I begyndelsen af 2020 bad Dansk Fjernvarme sine medlemmer om svar på en række spørgsmål – blandt andet blev de bedt om at svare på, hvorvidt de ser et potentiale for at konvertere boliger fra naturgas til fjernvarme.

Undersøgelsen peger på, at der rundt om i hele landet samlet er et konverteringspotentiale på 170.000 husstande med individuel olie- og naturgasforsyning, som fjernvarmeselskaberne vil kunne konvertere til grøn fjernvarme.

I forhold til potentialet for overskudsvarme, er der alene blandt besvarelserne et potentiale på 0,7 GWh.

Der er dog bred enighed blandt besvarelserne om, at de økonomiske rammer for udnyttelsen af overskudsvarmen er begrænsede, hvilket både skyldes den nuværende overskudsvarmeafgift og den, der lige er vedtaget.

Desværre peger undersøgelsen entydigt på, at medlemmerne også oplever betydelige problemer med godkendelse af projektforslag og særligt for konverteringsprojekter, hvor naturgasselskaberne har lavet væsentlige benspænd for projekterne.

Du kan hente undersøgelsen til højre for artiklen.