16. maj 2020 Pressemeddelelse

Flot grøn retning på varmeudspil

Fjernvarmeselskaberne glæder sig over regeringens udspil til ny politisk aftale på varmeområdet. Vi kommer et stort skridt tættere på helt grøn boligopvarmning, lyder det.

Bedre udnyttelse af overskudsvarme, mere frihed for forsyningsselskaberne til selv at indrette deres varmeproduktion og bedre mulighed for at hjælpe boligejere med at skifte fra gas til grøn varme. Det er blandt de forslag, som regeringen i dag præsenterer og som fjernvarmeselskabernes forening ser meget positivt på.

- Det skal gerne være sådan, at uanset om man bor i eget hus eller lejlighed, om man bor i byen eller på landet, så skal boligopvarmningen være grøn og klimavenlig. Med regeringens udspil får de danske forsyningsselskaber nu langt bedre mulighed for at sikre, at det også bliver virkelighed, lyder det fra Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme.

Fra sorte til grønne boliger
Fjernvarmeselskabernes forening er meget tilfreds med, at det skal være lettere at konvertere huse fra fossil gas og over på fjernvarmen. Det har tidligere været besværet af, at fjernvarmeselskaberne ikke har måtte medregne det reelle CO2 udslip fra gassen, hvormed de har haft svært ved at påvise, at fjernvarmen skulle være en grønnere løsning.

- En lang række fjernvarmeselskaber har helt konkrete planer liggende i skuffen, hvor de vil kunne skifte den sorte gas ud med grøn fjernvarme. Så det er ikke bare godt for klimaet, at vi nu forhåbentlig kan komme i gang, det er også godt for beskæftigelsen, at vi kan få sat gang i en masse jobskabende projekter med det samme, siger Kim Mortensen.

Slut med gammeldags regulering
Fjernvarmeselskaberne hæfter sig også ved regeringens fokus på både at sikre en grøn varmeforsyning og på reelt billigere priser for forbrugerne. Det glæder Dansk Fjernvarme.

- I al for lang tid har diskussionen om varmesektoren handlet om, hvordan der kunne spares og effektiviseres. Nu får vi endelig en diskussion om, hvad der skal til, for skabe grøn omstilling og dermed levere på Folketingets klimamål og danskernes ønsker om en grøn og klimavenlig boligopvarmning. Det er jeg meget tilfreds med, siger Kim Mortensen, der fortsætter;

- Jeg hæfter mig også ved, at klimaministeren har som ambition, at fjernvarmen skal være grøn og vi skal kunne levere varme til forbrugervenlige priser. Det må betyde, at vi én gang for alle får lagt det forældede forslag om en ny New Public Management regulering af fjernvarmen, med indtægtsrammer benchmarking i graven. Det forslag som myndighederne arbejder med nu, vil, udover at sætte en stopper for den grønne omstilling, også give øget bureaukrati og højere omkostninger til forbrugerne.

Elvarmeafgift bør sænkes smart
Regeringen foreslår også at lette på el- og elvarmeafgiften. Det kan på mange områder være fornuftigt, men Dansk Fjernvarme appellerer dog til, at man ikke i blinde sænker afgiften generelt.

- Talrige analyser viser, at vi har større værdi i et stærk fjernvarmenet, hvor vi kan opsamle den fluktuerende energi fra vindmøller og solceller og lagre den. Hvis man sænker elvarmeafgiften i blinde, vil det udhule fjernvarmen og dermed reducere vores muligheder for at fungere som lager for elsystemet. Det vil kræve unødvendig store investeringer i forstærkning af elnettet rundt om i landet. Derfor mener vi, at afgiften bør sænkes klogt, til gavn for de teknologier, der bedst bidrager til en omkostningseffektiv grøn omstilling, siger Kim Mortensen.