28. feb 2020 Regionalmøde

Medlemmer er tilfredse med de første Regionalmøder

Dansk Fjernvarme har modtaget evalueringer fra de første tre Regionalmøder, og der er stor tilfredshed med møderne i Silkeborg, Ribe og Sorø.

Den første uge med Regionalmøder er overstået, og deltagerne udtrykker generelt set stor tilfredshed med møderne i Silkeborg, Ribe og Sorø. Det viser de første træk fra de evalueringer, som deltagerne udfylder efterfølgende. 

Ikke færre end 94 procent af de afgivne evalueringer viser, at deltagerne er tilfredse med regionalmøderne helt generelt – og 93 procent svarer i evalueringerne, at det faglige indhold levede op til deres forventninger. 88 procent har svaret, at niveauet på møderne er passende. 

- Det er selvfølgelig svært at gøre alle deltagere tilfredse og imødekomme deres forventninger. Men når vi rammer over 90 procent på netop de to områder, vil jeg mene, at vi er lykkedes med at komme i mål, siger chefkonsulent Lisbeth Aagaard Mountfield fra Dansk Fjernvarme.

Deltagerne – som alene tæller medlemmer af Dansk Fjernvarme – giver i deres skriftlige kommentarer udtryk for, at der har været en god stemning på de hidtidige tre møder, og at der har været tid til, at de kan fordybe sig i faglige emner og samtidig dyrke netværk med folk fra andre værker. 

I denne uge fortsætter Regionalmøderne ufortrødent. Tirsdag og onsdag er der møder i Nordjylland – i Sæby og Glyngøre – inden Fjernvarmens Hus i Kolding lægger lokaler til torsdag. I den efterfølgende uge er der Regionalmøder i København og Maribo – tirsdag henholdsvis onsdag. 

Du kan fortsæt melde dig til et Regionalmøde – læs mere her