05. feb 2020 Regionalmøde

Medlemmerne tager godt imod ny struktur

Der er fundet nye lokationer for Regionalmøderne i 2020 – og medlemmerne tager positivt imod ændringerne. 

Igennem mange år har Dansk Fjernvarme hvert forår stået bag ni Regionalmøder rundt om i landet. I år er der sket ændringer, så der i stedet for ni nu er otte Regionalmøder. Samtidig er nogle lokationer faldet ud til fordel for andre.

Indtil videre viser tilmeldingerne, at medlemmerne af Dansk Fjernvarme har taget godt imod ændringerne. Antallet af tilmeldinger er nemlig på niveau med tilmeldingerne på samme tidspunkt de foregående to år. Her nogle uger før det første Regionalmøde i Silkeborg er det samlede antal tilmeldte således godt på vej mod 250.

- Vi har et overordnet mål om at få 500 tilmeldinger, og alt tyder på, at vi også når det mål, siger chefkonsulent Lisbeth Aagaard Mountfield, der altså er meget fortrøstningsfuld og noterer sig, at ændringer tilsyneladende bliver taget godt imod. 

- Vi ville gerne have et ekstra møde på Sjælland, fordi mødet i Roskilde var blevet ret stort, og samtidig har vi set på, hvordan tilmeldingerne har fordelt sig rent geografisk i det sydlige Jylland og på Fyn. Det forsøger vi nu at tage højde for med nogle nye lokationer, forklarer hun. 

Det første Regionalmøde bliver afholdt tirsdag den 25. februar i Silkeborg. Herefter følger Regionalmøderne i Ribe den 26. februar og i Sorø den 27. februar. Senere følger der møder i Sæby, Glyngøre, Kolding, København og Maribo.